30.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Зміна тарифів на послуги з централізованого водопостачання

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал» здійснити зміну тарифів на послуги
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2021 рік

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 р. Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про затвердження порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (із змінами), яким передбачено, що «ліцензіат подає уповноваженим органам до 20 серпня у паперовому і електронному вигляді заяву про встановлення тарифів та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків»; Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України від 12.09.2018р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, подання для їх встановлення».

З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869 (зі змінами), Вишгородським МКП «Водоканал» проведені планові розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік у  наступних розмірах:

централізоване водопостачання — 15.56 грн (з ПДВ) / за 1 м. куб = 1000 л.

Структура витрат у тарифі централізованого водопостачання, централізованого водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2021 р.
Планові витрати за елементамигрн/ 1м3 
Централізоване водопостачанняЦентралізоване водовідведення
1. Виробнича собівартість усього, в тому числі:10,912,95
1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі:3,415,15
1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,540,57
1.1.2. Паливо та паливно­мастильні матеріали0,070,12
1.1.3. Електроенергія2,80,69
1.1.4. Київводоканал, очистка стоків03,77
1.2. Прямі витрати на оплату праці2,953,74
1.3. Інші прямі витрати, з них 3,652,99
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників 0,610,81
1.3.2. амортизаційні відрахування1,161,96
1.3.3. інші прямі витрати:1,880,22
в т.ч. податки0,920
1.4. Загальновиробничі витрати0,91,07
2. Адміністративні витрати1,712,04
3. Витрати на збут0,060,07
4. Інші витрати операційної діяльності00
5. Всього витрати операційної діяльності12,6715,06
6. Плановий прибуток 2 %0,250,3
7. Податок на прибуток 0,050,05
8. Тариф без ПДВ12,9715,41
9. ПДВ 20 %2,593,08
10. Тариф з ПДВ15,5618,49

Планові тарифи розраховані для юридичних та фізичних споживачів. 

Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік

Відповідно до ч. 4 ст. 23 та ч. 3 ст. 24 Закону України «Про житлово­комунальні послуги», послуги з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення надаються згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом. Законом України «Про житлово­комунальні послуги» передбачені нові договірні відносини між виконавцем послуг та споживачами.

Ціна послуги є однією із істотних умов договору про надання житлово­комунальної послуги (ч. 3 ст. 12 Закону).

Тарифи формуються та встановлюються на планований період — період тривалістю 12 місяців (з 1 січня до 31 грудня).

Наразі на підприємстві діють тарифи 2019 р. та 2020 р., затверджені рішеннями Виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 2 від 10.01.2019 р. та № 321 від 17 жовтня 2019 року.

 НайменуванняЗатверджені тарифи на 2019 р. грн/м3 (з ПДВ) населення% збіль­шенняЗатверджені тарифи на 2020 р. грн/м3 (з ПДВ)Планові тарифи на 2021 рік, грн/м3 (з ПДВ)% збіль­шення/ зменшення
1 Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у тому числі:29,68+14,7%31,7834,05+7,1%
1.1 ­ централізоване водопостачання14,68+6,0%15,9415,56­2,4%
1.2 ­ централізоване водовідведення15,00+23,3%15,8418,49+16,7%

Планування витрат на 2021 рік проведене з урахуванням фактичних витрат підприємства за 2019 рік та чинних договорів 2020 року, норм чинних Галузевої угоди тв. Колективного договору, інших положень законодавства.

Порівняння загальних витрат з плановими витратами 2021 року наведені у таблиці:

 Фактичні витрати 2019 р. (тис.грн)Витрати в тарифі на 2020 р. (тис. грн)Планові витрати на 2021 р.  (тис. грн)Порівняння планових витрати з витратами в 2019 році, (+/­ ) ріст %
Централізоване водопостачання17 783,3  21893,222 068.7  24,1
Централізоване водовідведення18 898,320062,823 873.326,3
Всього36 681,641956,045 942.025,2

Загальне збільшення/зменшення запланованих на 2021 рік витрат ліцензованих видів діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по відношенню до витрат у діючих в 2020 році тарифах:

зменшення планових витрат на ­56,3 % на оплату електричної енергії, за рахунок зменшення норм питомих витрат паливно­енергетичних ресурсів та вартості за 1 кВат /год. Планові тарифи на електричну енергію, що буде використовуватися в 2021 році, розраховані на базі тарифів серпня 2020 року та індексу цін виробників промислової продукції;

збільшення планових на 8,2 % витрат на оплату податку за користування надрами, пов’язане із зростанням обсягів піднятої води;

збільшення витрат на оплату податку спеціального користування надрами у 2,3 рази, пов’язане зі зміною в Податковому Кодексі;

зменшення витрат на оплату послуг ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків на 1,0 %, пов’язане із зміною вартості послуг;

збільшення на 92,8 % витрат на оплату послуг охорони ВНС, у зв’язку із зміною вартості послуг;

зменшення на 42,4 % витрат на оплату за дослідження води: фізико­хімічні, мікробіологічні, органолептичні;

зменшення витрат на закупівлю паливно­мастильних матеріалів у середньому на 24,0 %;

збільшення на 80,5 % планових амортизаційних відрахувань, за рахунок введення в експлуатацію нових основних засобів;

збільшення планових витрат на оплату праці на 6,2 %, пов’язане з підвищенням прожиткового мінімуму в грудні 2020 року та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень Генеральної та Галузевої угод, Колективного договору підприємства;

витрати на єдиний соціальний внесок збільшилися у зв’язку з підвищенням витрат на оплату праці.

Відповідно до пункту 8 Порядку, у планових тарифах на 2021 рік враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку (чистий прибуток) у розмірі 2 % від планової собівартості ліцензованих видів діяльності та кошти на сплату податку на прибуток.

 Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, за послуги відведення стічних вод, придбання паливно­мастильних матеріалів, оплати податків, оплати праці працівників, забезпечення споживачів якісними послугами з водопостачання та водовідведення.

Зауваження та пропозиції з обґрунтуваннями приймаються до 01 вересня 2020 року за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 8­а, 07301 (у письмовому вигляді).

Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»