28.05.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Стартувала вступна кампанія

З 01 серпня стартувала вступна кампанія.
Вступники подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті: https://ez.osvitavsim.org.ua/ (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
• адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
• пароль для входу до кабінету; 
номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який ыз дозволених Умовами);
серію та номер документа про повну загальну середню освіту; 
середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/). 
Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи в загальну кількість не враховуються.
УВАГА! У разі виникнення проблем із: реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП «Інфоресурс» (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв):
+38 (044) 290-18-13, +38 (095) 281-13-54, +38 (067) 551-24-74, +38 (093) 342-38-63.
Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема, додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 
В Умовах прийому 2020 року не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема, додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію. Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.
2020 року приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
• реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 серпня;
• медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 серпня;
• прийом заяв і документів починається 13 серпня (крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ЗВО), а закінчується о 18-й годині 16 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18-й годині 22 серпня — для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів;
• вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 12 серпня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). З 13 до 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;
• співбесіди проводяться з 16 до 18 серпня включно.
• надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня.
• подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.
У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань чи спеціальність, визначається щороку відповідною постановою КМУ — її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії.
Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах вишу (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах ЗВО. Загальна кількість місць на закриті конкурсні пропозиції також публікується на сайтах ЗВО. 
Також звертаємо увагу, що для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому), виші можуть встановлювати кваліфікаційний мінімум державного замовлення — мінімальну кількість вступників, які здобули право навчатись на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну конкурсну пропозицію.
Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. (https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/
Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у закритих (фіксованих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Кількість заяв на контрактну форму навчання не обмежується.
Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до 5-ти днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання. 
Відділ освіти Вишгородської РДА