31.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Практимум з вирішення конфліктів

Наталія СІЧКАРЧУК,
заступник директора з навчально-виховної роботи ВРСЗОШ «Надія», кандидат педагогічних наук
ФОТО — архів школи, спеціально для «Вишгорода»

Минулого тижня у нашій школі відбувся соціально-психологічний тренінг «Практикум з вирішення конфліктів у педагогічному процесі». Під керівництвом спікера, доктора психологічних наук НПУ ім. М. П. Драгоманова Ольги Гріньової вчителі й представники адміністрації «Надії» ознайомились із особливостями педагогічних конфліктів, типами конфліктних особистостей та умовами ефективної взаємодії з ними.

Здійсненню ними особистісної рефлексії та самопізнання сприяли психодіагностичні методики «Стратегія поведінки в конфліктній ситуації» К. Томаса та анкета «Шкала роздратування педагога». Значну увагу приділили способам ефективної комунікації вчителів школи з батьками учнів, попередженню й вирішенню конфліктів із ними.

У формі практичних вправ, рольових та ділових ігор було відпрацьовано техніки емпатійного та рефлексивного слухання, парафразу, віддзеркалення, позитивного приєднання, маєвтики (Сократівського діалогу), раціональної аргументації та навіювання.
Окремий блок тренінгу було присвячено ознайомленню з технологіями стрес-менеджменту в професійній діяльності педагога — дихальною гімнастикою, музико- й кольоротерапією тощо.

Розглянули ряд таких важливих питань, як особливості управління конфліктами у сучасному закладі освіти, впровадження інноваційних виховних технологій у освітній процес освітнього закладу як фактор профілактики конфліктів, розвиток конфліктологічної компетентності у системі освіти, що, безперечно, сприятиме створенню позитивного соціально-психологічного клімату в педагогічному, батьківському та учнівському колективах, попередженню конфліктів та підвищенню ефективності освітнього процесу в школі.