26.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік

rish

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок перша сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

03 липня 2018 року № 41/1

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019 рік

Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території м. Вишгорода податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.
3. Пільги із сплати податку.
3.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
3.2. Звільняються від оподаткування:
а) об’єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Вишгородською міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;
в) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
г) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
– дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками) але не більше одного такого об’єкта на дитину;
– учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям, але не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).
ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
4. Ставка податку
4.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості – для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.4. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.
7. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.
8. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.
10. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та його оприлюднення рішення в засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.

Міський голова О. Момот