31.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації щодо внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32 від 15 березня 2017 року

Керуючись ст. 25, пунктом 42 частини першої ст. 26, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Положення про громадські слухання у м. Вишгороді, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради № 17/7 від 17 жовтня 2016 року:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації щодо внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода. Зміни до Генерального плану міста Вишгорода вносяться, відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 7/15 від 26 лютого 2016 року, Державним підприємством «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26-а, ДП «НДПІ містобудування». Директор — Сюр Микола Григорович.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода:
2.1. м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх, загальні приміщення (коридор) Вишгородської міської ради та кабінет 63-В.
2.2. Електронний формат проведення громадських слухань — на сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorod-rada.gov.ua.
Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації – 1 місяць з моменту публікації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських обговореннях керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості, – Рачинський О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вишгородської міської ради та організаційний комітет з проведення громадських слухань в електронному форматі. Строк подання пропозицій протягом 1 місяця з дня публікації оголошення.
5. Утворити організаційний комітет з проведення громадського слухання в електронному форматі та затвердити його склад (згідно з додатком).
6. З метою забезпечення проведення громадського слухання в електронному форматі залучити до співпраці комунальне підприємство Київської обласної ради «Інститут соціально-економічного розвитку Київської області» в якості Адміністратора.
7. Визначити наступні адреси щодо організації громадських приймалень (наметів) для ознайомлення з матеріалами громадських слухань та видачі електронних цифрових підписів: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, пл. Г. Строкова.
8. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому чинним законодавством: розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в офіційному друкованому виданні Вишгородської міської ради – газеті «Вишгород».
9. Прилюдне експонування матеріалів внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода здійснювати протягом місяця за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх, загальні приміщення (коридор) Вишгородської міської ради та кабінет 63-В.
10. Визначити дату та місце громадських обговорень – 11 квітня 2017 року о 14 годині в приміщенні адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Додаток
до розпорядження Вишгородського
міського голови № 32 від 15 березня 2017 р.

СКЛАД організаційного комітету з підготовки та проведення громадських слухань щодо внесення змін до Генерального плану міста Вишгород  в електронному форматі

Голова комітету 
Іванов Трохим Сергійович   заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської міської ради 
Члени комітету: 
Глава Олена Олексіївна    начальник організаційного відділу

Однорог Юлія Сергіївна

Матвієвська Ірина Ігорівна

Боднарчук Катерина Віталіївна

 

спеціаліст організаційного відділу

спеціаліст організаційного відділу

спеціаліст організаційного відділу

Керуючий справами виконавчого комітету            Н.Василенко

Внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода Київської області

Внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода Київської області зроблено на замовлення Вишгородської міської ради згідно з завданням на проектування та договором 2016-07.
Згідно з чинним законодавством та завданням на проектування, проект містить принципові рішення щодо функціонального призначення території, розміщення об’єктів державного та загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього середовища та історико-культурної спадщини.
Під час виконання внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода враховані: Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами; Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VІ зі змінами; Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 7.02.2002 р. № 3059-ІІІ; Закон України «Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого 2002 року № 3022-ІІІ; Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20 грудня 2011року № 4203-VІ; Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в селищі та інших населених пунктах (із змінами, внесеними згідно із Законом від 23.02.2012 р. № 4444- VІ ( 4444-17) ; Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР ( зі змінами); Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003 р. № 1345- IV; Постанова КМ України «Про затвердження Списку історичних населених місць України» від 26.06.2001 р. № 878; Постанова КМ України «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення» від 18 квітня 2012 року № 301.
Проект «Внесення змін до Генерального плану м. Вишгорода Київської області» відповідає чинному законодавству України у галузі містобудування, Державним будівельним нормам ДБН Б.1.1.- 15:2012 «Склад та зміст Генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Основні показники Генерального плану визначені на розрахунковий етап до 2036 року. Строк дії Генерального плану не обмежується.
Запроектований Генеральний план стане основою для розробки детальних планів територій, проектів розміщення інженерного обладнання, благоустрою, озеленення та інших проектних робіт, а також для раціонального використання земель у проектних межах міста та за його межами.
Попередній Генеральний план міста Вишгорода Київської області було виконано у 2008 році Інститутом ДП НДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, але, зважаючи на зміни у соціально-економічному становищі та державних вимогах, міською радою було прийняте рішення внести зміни у всі розділи попереднього Генерального плану.
Оновлений Генеральний план вирішує питання впорядкування межі міста, реновації промислових територій в межі міста, розміщення логістичних комплексів, що дасть поштовх до створення нових робочих місць, нової житлової забудови, врахування дефіциту місць у дитячих дошкільних установах та у загальноосвітніх школах, розміщення унікальних об’єктів для обслуговування населення тощо.
Вишгород – місто районного підпорядкування, районний центр одноіменного адміністративного району. Місто розташоване на правому березі Дніпра, біля м. Києва. Населення м. Вишгорода, за даними Держкомстату України, на початок 2016 року становило 27,8 тис. чол. Згідно з демографічним прогнозом, виконаним у складі Генерального плану, населення на початок 2036 року становитиме 45,0 тис. чол.
На ділянках житлового будівництва проектом внесення змін пропонується розміщення садибної забудови одноквартирного типу. Під освоєння пропонується 97,0 га. Розмір присадибної ділянки – 0,06 га. Кількість будинків – 1300 од. Також у межах міста пропонується будівництво багатоквартирної житлової забудови. Під освоєння пропонується 54,0 га. Новий житловий фонд у багатоквартирній забудові складатиме 690 тис. м кв. У межах ділянок житлового будівництва розміщено всі об’єкти для соціально-побутового обслуговування населення – магазини, аптеки, амбулаторії сімейної медицини, дитячі дошкільні установи, дитяча дошкільна установа з початковою школою, загальноосвітні школи тощо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001р. № 878 Вишгород віднесений до історичних міст України. В ньому розташований історико-культурний заповідник, на території якого знаходиться пам’ятка археології національного значення – городище літописного міста Вишгорода. У розвиток туризму міста проектом пропонується створення рекреаційних зон з об’єктами для відпочинку та розваг – рекреаційно-туристичний комплекс, зоопарк, створення пляжів та майданчиків для відпочинку дорослого населення та дітей.

Завантажити Генеральний план