28.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Сильна наука – міцна держава

Іван БУРДАК, академік Української академії наук, доктор економічних наук, професор, голова оргкомітету по підготовці установчого з’їзду Асоціації

У наукових колах України все більше і більше наростає тривога з приводу занепаду національної науки – фундаментальної, прикладної і галузевої. Патріотично налаштовані вчені вимагають від державної влади повернутись обличчям до їхніх справедливих вимог, пропозицій, рекомендацій і зауважень, щоб нарешті загальними зусиллями зробити все для подолання глибокої кризи у вітчизняній науці, вивести її на рівень світових стандартів, надати реальну можливість нашим науковцям реалізувати свій талант, великий практичний досвід для реалізації їхніх наукових відкриттів, досягнень, досліджень, винаходів на благо рідної держави, свого народу. Сьогодні, коли весь цивілізований світ здійснює грандіозні перетворення у всіх напрямках наукової діяльності, бере на озброєння в соціально-економічній діяльності високі технології, нано-технології, ноу-хау, ефективно розвиває науково-технологічний прогрес в усіх галузях суспільного життя, наша наука відстає у своєму розвитку від передових країн на 35-40 років.

Недарма мудрі люди говорять: «Сильна наука – міцна держава» або «Без сильної науки держава кульгає на дві ноги».
Прогресивні науковці ряду наукових центрів, установ, вищих навчальних закладів виступили з патріотичною ініціативою про утворення Громадського об’єднання «Асоціація прогресивних вчених України».
28 лютого у Вишгороді відбулися організаційні збори представників зазначених закладів, які прийняли рішення про підтримку ініціативи науковців України про утворення Асоціації на добровільній основі. Збори затвердили концепцію головних напрямів діяльності Асоціації, прийняли звернення до українських вчених, які вболівають за долю національної науки. Ці документи розміщені на шпальтах газети.
Обрано організаційний комітет по підготовці установчого з’їзду Асоціації, який запланований на квітень-травень ц.р.
Для мене було дуже приємним зустрітися на зборах з нашими земляками – вченими з Вишгорода Леонідом Шморгуном, академіком, доктором економічних наук, професором, Галиною Ковальчук, доктором педагогічних наук, професором Київського національного економічного університету, Ярославом Іванюком, академіком УАН. Всі вони обрані до складу оргкомітету.
Учасники зборів були ознайомлені з цікавими інноваційними проектами, зокрема, директор НВП «Технопроект» академік Віктор Федосенко подав концепцію Індустріального парку «Ольжин град», виконану на замовлення Київської облдержадміністрації. Його будівництво запропоноване у м. Вишгороді.
Професор Галина Ковальчук подала Інноваційний проект «Координаційний муніципальний центр відкритої освіти (КО – ВОРКІНГ – Центр «Відкритий простір»), про організацію якого, як на мою думку, може мріяти не тільки Вишгород, а й будь-який обласний і районний центр країни.
Вірю і сподіваюсь на цікаву, спільну з науковими закладами роботу Асоціації по відродженню національної науки і виведення її на високі рубежі світових наукових досягнень.

Звернення учасників зборів учених України, які вболівають за долю національної науки

Ми, учасники зборів учених України, з почуттям високої відповідальності за долю вітчизняної науки звертаємось до вас, вельмишановні колеги, з патріотичною пропозицією — об’єднати зусилля прогресивних учених, вірних синів і дочок рідної Української держави для подолання серйозної, довготривалої кризи в науковій діяльності нашого суспільства, виведення національної науки — фундаментальної, прикладної, галузевої — на високий світовий рівень, на передові позиції світової науки.
Нам дуже прикро, що вітчизняна наука переживає небувалий в її історії період занепаду, розгубленості, деморалізації, відсутності чіткої стратегії її розвитку. Втрачені багатовікові традиції в досягненні українськими ученими геніальних відкриттів, винаходів, реалізації талановитих наукових проектів в усіх галузях суспільного життя.
Закоренілий паралелізм у діяльності наукових центрів, установ, творчих колективів заважає концентрації зусиль учених на розв’язанні першочергових, надзвичайно важливих наукових проблем, розробки новітніх інноваційних проектів.
Глибока соціально-економічна криза суспільства, фінансування державою вітчизняної науки по залишковому принципу, зубожіння наукових кадрів призвели до від’їзду за рубіж («до витоку мозку») на постійне місце проживання значної частини наших колег, серед них — великої групи вчених зі світовим іменем. Це, безсумнівно, наносить непоправиму шкоду Українській державі.
Соціальний, правовий, економічний захист українських учених знаходиться на дуже низькому рівні, що ставить Україну в один ряд із слаборозвинутими країнами світу.
Цілком зрозуміло, що без передової власної науки жодна країна не може нормально розвиватись і загальмує свою поступальну ходу в майбутнє. На чужих подачках, як говорять в народі, далеко не заїдеш. Не гоже, в епоху інтенсивного розвитку світової науки ходити по континентах з протягнутою рукою і, як милостиню, постійно випрошувати у сильних світу цього всілякі подачки.
Вельмишановні колеги, візьмемось за руки, пліч-о-пліч згуртуємось навколо величної і світлої ідеї — відродити славу і честь українських талановитих учених, щоб вивести вітчизняну науку на передові позиції у світі.
Ми обмежені в часі. Перед нами — нелегкий шлях творчих злетів, наукових здобутків і перешкод. Ми зобов’язані всі разом подолати труднощі і досягти заповітної мети. По-іншому не може бути, бо нам не простить історія, нам не простять наступні покоління, нам не простить Господь Бог!
Контакт з організаційним комітетом за тел: (099) 226-17-42; (050) 469-89-01;
(095) 273-89-08; (067) 950-82-55;
(050) 352-03-47; (066) 952-80-49.
З повагою
учасники зборів учених України
м. Вишгород, 28 лютого 2017 року

Головні напрямки діяльності Громадського Об’єднання «Асоціація прогресивних вчених України» (концептуально)

Організаційно-інформаційна група
1. Активне залучення до членства в Асоціації на добровільній основі перспективних, прогресивних, талановитих учених із наукових центрів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, лабораторій, конструкторських організацій, громадських наукових формувань (товариств), які перебувають у пошуках новітніх шляхів розвитку національної науки — фундаментальної, прикладної, галузевої.
2. Налагодження тісних творчих зв’язків, ділових стосунків із науковими закладами різних форм власності, напрямків наукових досліджень і тематичного спрямування за фаховим принципом.
3. Укладання договорів наукової співпраці з юридичними і фізичними особами для
допомоги їм у визначенні першочергових тематичних планів, виходячи із стратегічних, перспективних завдань розвитку прикладної і галузевої науки.
4. Надання практичної допомоги молодим талановитим науковим кадрам в обранні ними перспективних, реальних шляхів для фахового і творчого зростання, продуктивної діяльності в наукових галузях.
5. Практична допомога науковцям в організації підвищення їхньої фахової кваліфікації у вітчизняних та зарубіжних престижних наукових закладах, центрах.
6. Сприяти впровадженню в науково-освітню діяльність Болонської системи, надавати консультаційну допомогу суб’єктам освіти і науки в освоєнні системи, а також у відборі на цій основі перспективних, фахово зрілих, ініціативних, досвідчених учених, здатних брати активну участь у реформуванні національної науки на світовому рівні.
7. Разом із науковими центрами ініціювати активне, цілеспрямоване впровадження інноваційно-інформаційних технологій та програмового забезпечення в основних галузях суспільного розвитку.
8. Через державну підтримку сприяти розвитку інноваційних знань із наступною конвертацією їх у конкретні практичні бізнес-проекти та створення центрів колективного користування, вкрай необхідних для високоякісних наукових досліджень. А також центрів інтелектуальної власності, які будуть зосереджені на підтримці та просуванні інноваційних проектів.
9. Брати активну участь у роботі відповідних державних структур, наукових центрів, вищих навчальних закладів по реформуванню наукових (учених) рад при науково-освітніх юридичних особах країни на рівні світових вимог і досягнень.
10. Визначення форм реального інвестування наукових проектів спільно з суб’єктами наукової діяльності.
11. Пошуки окремих об’єктів інвестування науково-освітніх програм та оцінка їх відповідності напряму інвестиційної діяльності юридичних осіб, які здійснюють наукові дослідження.
12. Надання практичної допомоги суб’єктам наукової діяльності в підготовці бізнес-планів інвестиційних проектів.
13. Опанування політикою управління реальними інвестиціями наукових центрів (закладів) з метою освоєння інвестиційними проектами по впровадженню нано-технологій, новітніх технологій.
14. Опанування теоретичними основами інвестиційного менеджменту з метою надання консультаційної допомоги з цього приводу суб’єктам наукової діяльності.
15. Разом з науковими інституціями працювати над розробкою вкрай необхідної для України еколого-економічної моделі ринкових реформ, на основі якої можна досягти збалансування в напрямку оптимізації взаємин людини з природою та здійснювати програму організації адекватної системи екологічного управління і відповідну світоглядну основу (культуру), яка б забезпечувала продуктивність, ефективність та динамічність суспільного розвитку.
16. З метою створення середовища для формування інноваційної основи, здатної забезпечити проривний, динамічний розвиток української науки через реалізацію передових з наукової і спроможних з комерційної точки зору проектів, спільно з суб’єктами наукової і проектної діяльності теоретично обґрунтувати і подати державному керівництву пропозицію про включення в Державну Програму організацію Інноваційного Центру для розробки і реалізації інноваційних проектів, зокрема по таких ключових напрямках:
— електронні та інформаційні технології;
— енергоефективні технології;
— фізико-технічні технології;
— біометричні технології;
— агротехнічні технології;
— індустріально-механічні технології;
— телекомунікації;
— космічні технології та інші.
З позицій історико-географічних, соціальних, демографічних найбільш підходить для розміщення даного центру м. Вишгород.
17. Участь у розробці комплексної державної Програми по покращенню соціального і правового захисту українських вчених.
18. Шефська допомога Українській малій академії наук по залученню до наукової роботи талановитих дітей, забезпеченню навчальними посібниками, інформаційним відеоматеріалом, технічними засобами навчання. Створювати дитячі технопарки.
19. Пропаганда досягнень національної науки:
— спеціальні інформаційні випуски;
— регулярне видання тематичних, інформаційних бюлетенів;
— заснування наукового журналу «Здобутки українських учених» спільно з Національною Академією Наук України, Українською академією наук, Українською академією аграрних наук, Академією педагогічних наук, Академією медичних наук;
— організація постійно діючих лекторіїв по пропаганді наукових досягнень у державі — обласні, районні центри, об’єднання територіальних громад, галузеві відомства, вищі навчальні заклади, Мала академія наук;
— обмін досвідом роботи із зарубіжними науковими центрами;
— організація перепідготовки наукових кадрів;
— підняття клопотання перед державною владою про виділення достатніх бюджетних коштів для наукового книговидання — в ролі замовника повинна виступати держава;
— організація обміну науковою літературою із зарубіжними книговиданнями;
— проведення публічних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, диспутів, круглих столів, симпозіумів із залученням до участі в них видатних українських і зарубіжних вчених;
— запровадження на телебаченні, в центральній пресі постійної рубрики «Голос українських учених», «Передові рубежі української науки», «Здобутки молодих українських вчених» тощо.
20. Рекомендувати органам державної влади визначити Київську область базовою для повернення до системного ведення сільськогосподарського виробництва на науковій основі. Вважати недопустимим використання представниками агробізнесу псевдотехнологій у землеробстві.
21. Вважати за доцільне організацію Асоціації по науці, технологіях та інноваційному розвитку суспільства.
22. Підняти клопотання перед державною владою про організацію Асоціації вищої і середньої спеціальної освіти.
23. Підготувати Статут і Програму діяльності ГО «Асоціація прогресивних вчених України». Затвердити на Установчій конференції (зборах). Зареєструвати в Міністерстві юстиції України.
На Установчій конференції (зборах) обрати керівні органи Асоціації — президію, ревізійну комісію, редакцію інформаційного бюлетеня.
24. Керуючись Законом України «Про громадські організації», виробити порядок, форму фінансування організаційних, видавничих, адміністративних заходів Асоціації.