29.01.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вишгородської міської ради від 28 листопада 2016 р. № 18/3

Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вишгороді (далі – Положення) встановлює на території міста єдиний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни і впорядкування.  

1.2. Положення діє на території міста Вишгорода і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на його території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають в місті Вишгороді.

1.3. Кожному об’єкту нерухомого майна присвоюється унікальна адреса на території міста.

1.4. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна.

1.5. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомого майна здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради.

2. Визначення термінів

2.1. В даному положенні застосовуються такі визначення: 

бульвар (б-р.) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

вулиця (вул.) — дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал;

дорога (дор.) — смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

майдан (м-н) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);

провулок (пров.) дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві чи більше вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проспект (просп.) широка і, як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

узвіз (узв.) — дорога з міською забудовою, яка має підйом угору, що триває по всій довжині елементу;

шосе (шосе) — елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі — елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

найменування елемента вулично-дорожньої мережі узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (просп. І. Мазепи та ін.);

адреса (поштова адреса) — ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);

тимчасова будівельна адреса це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період будівництва;

нерухоме майно — об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);

будинок житлова чи нежитлова будівля;

будівля об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;

квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу);

споруда будівля, призначена в основному для технологічних функцій;

іменований об’єкт — частина міста Вишгорода, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

багатоквартирний будинок — житловий будинок, у якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

нежитлове приміщення — ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

об’єкт незавершеного будівництва об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесено витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;

номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т. д.);

присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна — процедура присвоєння порядкового номера об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;

зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси;

анулювання — скасування, оголошення недійсним будь-якого акта, договору або прав;

заявники — фізичні та юридичні особи — власники об’єктів нерухомого майна, а також органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

червоні лінії — визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

2.2. Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

3. Надання  адреси

3.1. Надання адреси (тимчасової будівельної адреси, поштової адреси) чи її зміна допускається щодо:

— об’єктів, що будуються на земельній ділянці;

— новостворених об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці;

— об’єктів нерухомого майна у зв’язку з виділом у натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

— об’єктів нерухомого майна у звязку з поділом нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

— існуючих об’єктів нерухомого майна (впорядкування нумерації, перейменування елементів вулично-дорожньої мережі міста).

3.2. Надання тимчасової будівельної адреси об’єктам нерухомого майна, які будуються на земельних ділянках у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.3. Надання поштової адреси об’єктам нерухомого майна (капітальним спорудам), які прийняті в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.4. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна.

3.5. Поштові адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території міста, присвоєні до набранна чинності цим Положенням, зберігаються та за зверненням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєння нової поштової адреси відповідно до цього Положення.

3.6. Не надаються самостійні поштові адреси таким об’єктам нерухомого майна:

земельним ділянкам;

об’єктам незавершеного будівництва (можливе присвоєння тимчасової будівельної адреси в установленому порядку);

спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним;

— дачним та садовим будинкам, садівничим (садовим) товариствам, окрім випадків, коли загальними зборами таких товариств присвоєні назви вулиць на території, яка відведена для таких товариств, та назви вулиць затверджені рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради;

— окремо розташованим гаражам — за  відсутності документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

— приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках;

— спорудам у межах червоних ліній вулиць (крім споруд, що знаходяться по лінії сформованої забудови і не порушують будівельних, санітарних, пожежних норм і не створюють перешкод руху пішоходів і транспорту);

— тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності;

— об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Положення чи відповідних судових рішень.

3.7. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна готує та вносить на розгляд виконавчого комітету відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.

3.8. Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

4. Порядок розгляду документів щодо присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єктам незавершеного будівництва

4.1. Тимчасова будівельна адреса об’єкта надається об’єктам незавершеного будівництва та визначається виконавчим комітетом міської ради на підставі поданої заявником заяви. Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення про присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єкта незавершеного будівництва письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

4.2. До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до міської ради, додаються такі документи:

— завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;  

— для юридичної особи — копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

— копія документа, що посвідчує право виконання будівельних робіт (повідомлення, декларація тощо);

— копія будівельного паспорта забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на підставі будівельного паспорта);

— копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

4.3. Виконавчий комітет міської ради опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єкту незавершеного будівництва.    

4.4. Тимчасова будівельна адреса об’єктів незавершеного будівництва чинна до завершення будівництва та введення їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

5. Порядок розгляду документів щодо присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна

5.1. Поштова адреса об’єкта визначається виконавчим комітетом міської ради на підставі поданої заявником заяви. Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради надає до проекту рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

5.2. Для присвоєння поштової адреси новозбудованим (реконструйованим) об’єктам нерухомого майна до заяви додаються:

— копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;  

— для юридичної особи — копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

— копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта — оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна);

— копія документа, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (декларація, сертифікат, акт готовності об’єкта до експлуатації    тощо);

копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта нерухомого майна);

— копія документа, що підтверджує сплату пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Вишгорода (для новозбудованих, реконструйованих об’єктів) у випадках, передбачених законодавством, та з урахуванням «Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та  інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»;

довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

5.3. Для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна, утвореним у разі поділу, виділу частки чи об’єднання, до заяви додаються:

— копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;  

— для юридичної особи — копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

— копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на нерухоме майно;

— копія оновленого технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;

— копія договору чи рішення суду про поділ чи об’єднання нерухомого майна, про виділ у натурі частки із нерухомого майна, що є успільній частковій власності;

— копія договору чи рішення суду про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами (за наявності);

— копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна (у випадку поділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності);

довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

5.4. Для присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), будівництво яких завершено до 5 серпня 1992 року:

— копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

— для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

— для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;  

— для юридичної особи — копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

— копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;  

довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства;

— виписка із погосподарської (домової) книги, надана виконавчим органом міської ради або відповідною архівною установою.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

5.5. Виконавчий комітет міської ради опрацьовує надані матеріали, враховуючи наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомого майна.

5.6. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п.5.1., п.5.2, п.5.3, п.5.4 цього Положення, відсутності підстав та неможливості присвоєння об’єкта нерухомого майна поштової адреси заявнику надається вмотивована відмова.

5.7. Поштова адреса вважається присвоєною з моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради. 

6. Види адрес та особливості їх надання

6.1. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь із нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами, починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць — непарними номерами, починаючи з номера 1.

6.2. Об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на перетині вулиць різної категорії, присвоюється адреса по вулиці вищої категорії.

6.3. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

6.3.1. Адреси об’єктам нерухомого майна (житлові та нежитлові будівлі, домоволодіння, майнові комплекси, споруди, квартири тощо). Об’єктам нерухомого майна надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будівлі, номера корпусу (за наявності), номера квартири (за наявності). Номер будівлі, споруди, комплексу, корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця Н. Шолуденка, будинок 2, корпус 1, квартира 7, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: вул. Н. Шолуденка, буд. 2, корп. 1, кв. 7, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

6.3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів міста Вишгорода, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного колориту міста Вишгорода.

Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, домоволодінь, корпусів, квартир, нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): мікрорайон «Дідовиця», вулиця Яблунева, будинок 172, квартира 1, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: мікрорайон «Дідовиця», вул. Яблунева, буд. 172, кв. 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.

6.3.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці з додаванням до нього літери від А до Я.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): вулиця В. Симоненка, будинок 3-А, квартира 2,  місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: вул. В. Симоненка, буд. 3-А, кв. 2, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.

6.3.5. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню надається номер арабськими цифрами після номера відповідного будинку.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): проспект Т. Шевченка, будинок 7,   приміщення 1, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: просп. Т. Шевченка, буд. 7,  пр. 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н., Київська обл.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

6.3.6. Надання адрес дачним та садовим будинкам, які знаходяться на території садових товариств, здійснюється за умови наявності рішення загальних зборів садового товариства про найменування вулиць та затвердження його рішенням виконавчого комітету міської ради.  Надання адреси здійснюється за правилами, встановленими пунктами 6.3.1. та 6.3.2 цього Положення.

Наприклад: Повна адреса (для реєстрації): Садівницьке товариство «Енергетик», вулиця Паркова, будинок 129, місто Вишгород, Вишгородський район, Київська область.

Скорочена адреса: СТ «Енергетик», вул. Паркова, буд. 129, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.

6.4. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи найменування:

— вулиця;

— провулок;

— проспект;

— бульвар;

— площа;

— інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).

6.5. Адреси зазначаються таким чином:

— спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва;

— адреси, в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку прізвище, а потім ім’я.

7.  Зміна та анулювання поштової адреси

7.1. Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, визначених цим Положенням. Підставами для зміни, анулювання поштової  адреси є:

— повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта нерухомого майна;

— поділ об’єкта нерухомого майна на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;

— об’єднання декількох об’єктів нерухомого майна в один із присвоєнням єдиної поштової адреси.

7.2. Підставою для відмови в зміні поштової адреси може бути:

— порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

— подання заявником недостовірних відомостей;

— подання заявником неповного пакету документів.

Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна вирішуються в установленому законодавством порядку.

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА