08.12.2022

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Звернення Вишгородського МКП «Водоканал» до споживачів послуг водопостачання та водовідведення м. Вишгорода у зв’язку з ініціюванням процедури встановлення тарифів (коригуванням окремих статей) на централізоване водопостачання та водовідведення

21 вересня 2016 року Вишгородське МКП «Водоканал» подало до Вишгородської міської ради розрахунки економічно обґрунтованих витрат на послуги з водопостачання та водовідведення, які були розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 54 від 18 лютого 2016 року затверджені та з 14.03.2016 року введені в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання 8,86 грн/м3 і водовідведення 9,98 грн/м3 (з ПДВ) та тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води 9,72 грн/м3 і водовідведення 10,84 грн/м3.

Відповідно до п. 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, передбачено, що в разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат із причин, які не залежать від ліцензіату, підприємство може здійснювати перерахунки тарифів шляхом коригування.

Підставою для коригування тарифів є обставини, що впливають на результати діяльності нашого підприємства, а саме: зміна впродовж строку дії тарифів обсягу витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема — збільшення розміру мінімальної заробітної плати, підвищення цін і тарифів на енергетичні ресурси (а саме: зростання ціни на електроенергію), а також зменшення вартості послуг по очищенню стоків ПАТ «АК Київводоканал», що в сукупності привело до зміни тарифів більше ніж на 5 % від встановленого рівня.

Основною підставою для коригування тарифів є зменшення складової частини структури тарифу на централізоване водовідведення. Виконавець послуг по відведенню стоків — ПАТ «АК «Київводоканал», з яким ми знаходимось у договірних відносинах; зазначена стаття витрат займає 41,0 % від загального тарифу на централізоване водовідведення. Було встановлено зміну тарифу для нашого підприємства з 4,09 грн до 2,62 грн за 1 м3 (з ПДВ), відбулося зниження ціни на 35,8 %.

Крім того, за період роботи з 14 березня 2016 року (час встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення) суттєво змінились деякі складові витрат. Так, розмір заробітної плати, врахований у діючих тарифах, був розрахований, виходячи з рівня мінімальної заробітної плати 1378,0 грн, тоді як діюча мінімальна заробітна плата становить 1450 грн згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік».

Відбулось істотне зростання тарифів на електроенергію. Між тим, у діючому тарифі врахована ціна 1,91 грн за 1 кВт/год (з ПДВ), а в серпні 2016 року вона вже становила 2,17 грн за 1 кВт/год (зростання на 14,0%, а це + 0,26 грн/кВт год). Середнє місячне споживання підприємством електроенергії для підняття води складає 200,0 тис. кВт. Щомісячно ВМКП «Водоканал» сплачує на 52,0 тис. грн більше, ніж передбачено у діючому тарифі. Тенденція зростання тарифу на електроенергію не зупиняється. Обсяг статті витрат на електроенергію в структурі витрат тарифу на централізоване водопостачання становить 35,3 %. Тобто зростання складової тарифу суттєво вплинуло на рівень фактичної собівартості послуги.

Також відбулося значне зростання ціни на пальне, в середньому на 15,5 % (в структурі витрат тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення становить 3,6 %) та витрат на охорону ВНС на 20 % (з 01.03.2016 р.), щомісячно підприємство сплачує на 5,0 тис. грн більше, ніж передбачено в діючому тарифі, а за рік — на 59,5 тис. грн.

Всі вищезазначені чинники призвели до виникнення збитковості ВМКП «Водоканал» та необхідності коригування основних статей тарифу до рівня економічно обґрунтованого.

Коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

водопостачання — 7,95 грн (без ПДВ) та 9,54 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 7,38 грн (без ПДВ) та 8,86 грн за 1м3 (з ПДВ);

водовідведення — 7,35 грн (без ПДВ) та 8,82 грн за 1 м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 8,32 грн (без ПДВ) та 9,98 грн за 1м3 (з ПДВ).

Разом вартість води та стоків складає 18,36 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 18,84 грн за 1м3 (з ПДВ), знижено діючий тариф на 0,48 грн.

Скориговані витрати тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

№з/пСкладова тарифуОдиниця виміруВодопостачанняВодовідведення
Витрати враховані в тарифі Скориговані витрати%Витрати враховані в тарифі Скориговані витрати%
Реалізація послуг :тис.м31332,01332,00,01175,01175,00,0
1Прямі витрати, з них :тис. грн8128,08808,98,48068,36860,5­15,0
1.1.Електроенергія, у т. ч.:тис. грн3457,63941,613,9774,0883,014,1
1.2.Паливо­енергетичні ресурси, з них:тис. грн205,4236,015,0315,6362,915,0
пальне тис. грн196,9227,515,5305352,315,5
мастильні та інші матеріалитис. грн8,58,50,010,610,60,0
1.3.Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонт)тис. грн358,3358,30,0369,2369,20,0
1.4.ПАТ АК «Київводоканал» очистка стоктис. грн00,00,04006,72561,5­35,8
1.5.Прямі витрати на оплату працітис. грн1691,21779,65,21272,01338,55,2
1.6.відрахування на соціальні заходитис. грн372,1391,55,2279,8294,45,2
1.7.Інші прямі витрати, у т. ч.:тис. грн2043,42101,92,91051,01051,00,0
амортизаційні відрахуваннятис. грн831,0831,00,0939,5939,50,0
Податки: корис. надрами, спецводок.тис. грн684,9684,90,000,00,0
Охорона ВНСтис. грн292,8351,320,000,00,0
2Загальновиробничі витрати, у т. ч.:569,3594,04,3571,5596,24,3
витрати на оплату працітис. грн387,0407,25,2387,0407,25,2
відрахування на соціальні заходитис. грн85,289,75,285,289,75,2
амортизаційні відрахуваннятис. грн.1,71,70,01,81,80,0
інші витратитис. грн95,495,40,097,597,50,0
3Адміністративні витрати, у т.ч.1032,51079,24,51028,01074,84,6
витрати на оплату працітис. грн561,9591,35,2561,9591,35,2
відрахування на соціальні заходитис. грн123,6130,15,2123,6130,15,2
амортизаційні відрахуваннятис. грн32,632,60,032,932,90,0
інші витрати, у т. ч.:тис. грн314,4325,23,4309,6320,53,5
електроенергія тис. грн11,112,613,510,912,413,8
пальне тис. грн68,577,813,669,178,513,6
4Витрати на збут, у т. ч.:53,054,93,653,255,13,6
витрати на оплату працітис. грн31,232,85,231,232,85,2
відрахування на соціальні заходитис. грн6,97,25,26,97,25,2
амортизаційні відрахуваннятис. грн0,60,60,00,60,60,0
інші витратитис. грн14,314,30,014,514,50,0
5Інші операційні витратитис. грн47,547,50,049,749,70,0
6Усього витратитис. грн9830,310584,57,79770,78636,3­11,6
7Собівартість грн/м37,387,957,78,327,35­11,6
8ПДВ 20%грн 1,481,597,71,661,47­11,6
9Тариф з ПДВ грн/м38,869,547,79,988,82­11,6

      

Плановий прибуток до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включався.

У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг із централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування та повірку лічильників.

Зміна тарифів:

Група споживачівВодопостачання (грн) з ПДВВодовідведення (грн) з ПДВ
Діючий тарифСкоригований тарифРіст, грн%Діючий тарифСкоригований тарифВідхилення, грн%
Споживачі приватного сектору підприємства, організації8,869,54+0,687,79,988,82­1,16­11,6

Разом вартість 1м3 води та стоків складає 18,36 грн (знижено на 0,48 грн)

Коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 централізоване постачання холодної води — 8,69 грн (без ПДВ) та 10,43 грн (з ПДВ) за 1м3/ діючий тариф — 8,10 грн (без ПДВ) та 9,72 грн (з ПДВ) за 1м3;

 централізоване водовідведення — 8,08 грн (без ПДВ) та 9,69 грн (з ПДВ) за 1м3/ діючий тариф — 9,03 грн (без ПДВ) та 10,84 грн (з ПДВ) за 1м3

 Разом вартість води та стоків складає 20,12 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф 20,56 грн за 1м3 (з ПДВ), знижено діючий тариф на 0,44 грн.

Скориговані витрати тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
№ з/пСкладова тарифуВодопостачання, грнВодовідведення, грн
Витрати в діючому тарифіСкориговані витрати%Витрати в діючому тарифіСкориговані витрати%
1Тариф на централізоване водопостачання, водовідведення (без ПДВ)7,387,957,78,327,35­11,6
2Витрати на збут, що не закладені в діючий тариф, у тому числі :0,72340,73792,80,71430,72872,8
фонд оплати праці0,22880,24075,20,22680,23875,2
відрахування на соціальні заходи0,05030,05305,20,04990,05255,2
витрати на оплату послуг банків0,21580,21580,00,21400,21400,0
послуги на періодичну повірку лічильників0,17510,17510,00,17370,17370,0
Інші витрати, в тому числі:0,05330,05330,00,04990,04990,0
матеріальні витрати (канц. товари)0,00320,00320,00,00290,00290,0
витрати на супров. комп’ютерних програм0,01780,01780,00,01770,01770,0
витрати на обслуговування оргтехніки0,01640,01640,00,01630,01630,0
послуги паспортного столу0,00900,00900,00,00610,00610,0
амортизаційні відрахування0,00690,00690,00,00690,00690,0
3Середньозважений тариф(без ПДВ)8,108,697,39,038,08­10,5
4ПДВ (20%)1,621,73767,31,811,6158­10,5
5Тариф (з ПДВ)9,7210,42557,310,849,6946­10,5
6Тариф з ПДВ7,3810,437,310,849,69­10,5

Дані тарифи діятимуть лише для мешканців багатоповерхових будинків.

У розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське обслуговування, періодичну повірку лічильників.

До складу витрат на абонентське обслуговування входить: ведення особових рахунків; оплата послуг банків за приймання коштів від споживачів; оплата праці працівників відділу обліку; щомісячне нарахування плати абонентам за надані послуги; знімання показників споживання води по лічильнику та відповідність оплати за використану воду; опломбування засобів обліку води; внесення відповідних записів у базу даних споживачів; приймання громадян із питань нарахування оплати за воду та стоки і т. п.

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

Зміна тарифів:

Група споживачівВодопостачання (грн) з ПДВВодовідведення (грн) з ПДВ
Діючий тарифСкоригований тариф Ріст, грн %Діючий тарифСкоригований тарифВідхилення, грн%
Споживачі багатоповерхівок9,7210,43+0,717,310,849,69­1,15­10,5

         

Разом вартість 1 м3 води та стоків складає 20,12 грн (знижено на 0,44 грн).

Отже, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливно­мастильних матеріалів, сплати податків та забезпечення споживачів якісною питною водою.

Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово­комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП «Водоканал» приймає зауваження та пропозиції впродовж 14 календарних днів із дня публікації цього повідомлення за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8­а.

Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Г. В. ЧЕБАН