28.05.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Звернення Вишгородського МКП «Водоканал» до споживачів послуг водопостачання та водовідведення м. Вишгорода у зв’язку з ініціюванням процедури встановлення тарифів (коригуванням окремих статей) на централізоване водопостачання та водовідведення

21 вересня 2016 року Вишгородське МКП «Водоканал» подало до Вишгородської міської ради розрахунки економічно обґрунтованих витрат на послуги з водопостачання та водовідведення, які були розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 54 від 18 лютого 2016 року затверджені та з 14.03.2016 року введені в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання 8,86 грн/м3 і водовідведення 9,98 грн/м3 (з ПДВ) та тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води 9,72 грн/м3 і водовідведення 10,84 грн/м3.

Відповідно до п. 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, передбачено, що в разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат із причин, які не залежать від ліцензіату, підприємство може здійснювати перерахунки тарифів шляхом коригування.

Підставою для коригування тарифів є обставини, що впливають на результати діяльності нашого підприємства, а саме: зміна впродовж строку дії тарифів обсягу витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема — збільшення розміру мінімальної заробітної плати, підвищення цін і тарифів на енергетичні ресурси (а саме: зростання ціни на електроенергію), а також зменшення вартості послуг по очищенню стоків ПАТ «АК Київводоканал», що в сукупності привело до зміни тарифів більше ніж на 5 % від встановленого рівня.

Основною підставою для коригування тарифів є зменшення складової частини структури тарифу на централізоване водовідведення. Виконавець послуг по відведенню стоків — ПАТ «АК «Київводоканал», з яким ми знаходимось у договірних відносинах; зазначена стаття витрат займає 41,0 % від загального тарифу на централізоване водовідведення. Було встановлено зміну тарифу для нашого підприємства з 4,09 грн до 2,62 грн за 1 м3 (з ПДВ), відбулося зниження ціни на 35,8 %.

Крім того, за період роботи з 14 березня 2016 року (час встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення) суттєво змінились деякі складові витрат. Так, розмір заробітної плати, врахований у діючих тарифах, був розрахований, виходячи з рівня мінімальної заробітної плати 1378,0 грн, тоді як діюча мінімальна заробітна плата становить 1450 грн згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік».

Відбулось істотне зростання тарифів на електроенергію. Між тим, у діючому тарифі врахована ціна 1,91 грн за 1 кВт/год (з ПДВ), а в серпні 2016 року вона вже становила 2,17 грн за 1 кВт/год (зростання на 14,0%, а це + 0,26 грн/кВт год). Середнє місячне споживання підприємством електроенергії для підняття води складає 200,0 тис. кВт. Щомісячно ВМКП «Водоканал» сплачує на 52,0 тис. грн більше, ніж передбачено у діючому тарифі. Тенденція зростання тарифу на електроенергію не зупиняється. Обсяг статті витрат на електроенергію в структурі витрат тарифу на централізоване водопостачання становить 35,3 %. Тобто зростання складової тарифу суттєво вплинуло на рівень фактичної собівартості послуги.

Також відбулося значне зростання ціни на пальне, в середньому на 15,5 % (в структурі витрат тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення становить 3,6 %) та витрат на охорону ВНС на 20 % (з 01.03.2016 р.), щомісячно підприємство сплачує на 5,0 тис. грн більше, ніж передбачено в діючому тарифі, а за рік — на 59,5 тис. грн.

Всі вищезазначені чинники призвели до виникнення збитковості ВМКП «Водоканал» та необхідності коригування основних статей тарифу до рівня економічно обґрунтованого.

Коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

водопостачання — 7,95 грн (без ПДВ) та 9,54 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 7,38 грн (без ПДВ) та 8,86 грн за 1м3 (з ПДВ);

водовідведення — 7,35 грн (без ПДВ) та 8,82 грн за 1 м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 8,32 грн (без ПДВ) та 9,98 грн за 1м3 (з ПДВ).

Разом вартість води та стоків складає 18,36 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф — 18,84 грн за 1м3 (з ПДВ), знижено діючий тариф на 0,48 грн.

Скориговані витрати тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

№з/п Складова тарифу Одиниця виміру Водопостачання Водовідведення
Витрати враховані в тарифі Скориговані витрати % Витрати враховані в тарифі Скориговані витрати %
Реалізація послуг : тис.м3 1332,0 1332,0 0,0 1175,0 1175,0 0,0
1 Прямі витрати, з них : тис. грн 8128,0 8808,9 8,4 8068,3 6860,5 ­15,0
1.1. Електроенергія, у т. ч.: тис. грн 3457,6 3941,6 13,9 774,0 883,0 14,1
1.2. Паливо­енергетичні ресурси, з них: тис. грн 205,4 236,0 15,0 315,6 362,9 15,0
пальне тис. грн 196,9 227,5 15,5 305 352,3 15,5
мастильні та інші матеріали тис. грн 8,5 8,5 0,0 10,6 10,6 0,0
1.3. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонт) тис. грн 358,3 358,3 0,0 369,2 369,2 0,0
1.4. ПАТ АК «Київводоканал» очистка сток тис. грн 0 0,0 0,0 4006,7 2561,5 ­35,8
1.5. Прямі витрати на оплату праці тис. грн 1691,2 1779,6 5,2 1272,0 1338,5 5,2
1.6. відрахування на соціальні заходи тис. грн 372,1 391,5 5,2 279,8 294,4 5,2
1.7. Інші прямі витрати, у т. ч.: тис. грн 2043,4 2101,9 2,9 1051,0 1051,0 0,0
амортизаційні відрахування тис. грн 831,0 831,0 0,0 939,5 939,5 0,0
Податки: корис. надрами, спецводок. тис. грн 684,9 684,9 0,0 0 0,0 0,0
Охорона ВНС тис. грн 292,8 351,3 20,0 0 0,0 0,0
2 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 569,3 594,0 4,3 571,5 596,2 4,3
витрати на оплату праці тис. грн 387,0 407,2 5,2 387,0 407,2 5,2
відрахування на соціальні заходи тис. грн 85,2 89,7 5,2 85,2 89,7 5,2
амортизаційні відрахування тис. грн. 1,7 1,7 0,0 1,8 1,8 0,0
інші витрати тис. грн 95,4 95,4 0,0 97,5 97,5 0,0
3 Адміністративні витрати, у т.ч. 1032,5 1079,2 4,5 1028,0 1074,8 4,6
витрати на оплату праці тис. грн 561,9 591,3 5,2 561,9 591,3 5,2
відрахування на соціальні заходи тис. грн 123,6 130,1 5,2 123,6 130,1 5,2
амортизаційні відрахування тис. грн 32,6 32,6 0,0 32,9 32,9 0,0
інші витрати, у т. ч.: тис. грн 314,4 325,2 3,4 309,6 320,5 3,5
електроенергія тис. грн 11,1 12,6 13,5 10,9 12,4 13,8
пальне тис. грн 68,5 77,8 13,6 69,1 78,5 13,6
4 Витрати на збут, у т. ч.: 53,0 54,9 3,6 53,2 55,1 3,6
витрати на оплату праці тис. грн 31,2 32,8 5,2 31,2 32,8 5,2
відрахування на соціальні заходи тис. грн 6,9 7,2 5,2 6,9 7,2 5,2
амортизаційні відрахування тис. грн 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0
інші витрати тис. грн 14,3 14,3 0,0 14,5 14,5 0,0
5 Інші операційні витрати тис. грн 47,5 47,5 0,0 49,7 49,7 0,0
6 Усього витрати тис. грн 9830,3 10584,5 7,7 9770,7 8636,3 ­11,6
7 Собівартість грн/м3 7,38 7,95 7,7 8,32 7,35 ­11,6
8 ПДВ 20% грн 1,48 1,59 7,7 1,66 1,47 ­11,6
9 Тариф з ПДВ грн/м3 8,86 9,54 7,7 9,98 8,82 ­11,6

      

Плановий прибуток до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включався.

У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг із централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування та повірку лічильників.

Зміна тарифів:

Група споживачів Водопостачання (грн) з ПДВ Водовідведення (грн) з ПДВ
Діючий тариф Скоригований тариф Ріст, грн % Діючий тариф Скоригований тариф Відхилення, грн %
Споживачі приватного сектору підприємства, організації 8,86 9,54 +0,68 7,7 9,98 8,82 ­1,16 ­11,6

Разом вартість 1м3 води та стоків складає 18,36 грн (знижено на 0,48 грн)

Коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

 централізоване постачання холодної води — 8,69 грн (без ПДВ) та 10,43 грн (з ПДВ) за 1м3/ діючий тариф — 8,10 грн (без ПДВ) та 9,72 грн (з ПДВ) за 1м3;

 централізоване водовідведення — 8,08 грн (без ПДВ) та 9,69 грн (з ПДВ) за 1м3/ діючий тариф — 9,03 грн (без ПДВ) та 10,84 грн (з ПДВ) за 1м3

 Разом вартість води та стоків складає 20,12 грн за 1м3 (з ПДВ) / діючий тариф 20,56 грн за 1м3 (з ПДВ), знижено діючий тариф на 0,44 грн.

Скориговані витрати тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
№ з/п Складова тарифу Водопостачання, грн Водовідведення, грн
Витрати в діючому тарифі Скориговані витрати % Витрати в діючому тарифі Скориговані витрати %
1 Тариф на централізоване водопостачання, водовідведення (без ПДВ) 7,38 7,95 7,7 8,32 7,35 ­11,6
2 Витрати на збут, що не закладені в діючий тариф, у тому числі : 0,7234 0,7379 2,8 0,7143 0,7287 2,8
фонд оплати праці 0,2288 0,2407 5,2 0,2268 0,2387 5,2
відрахування на соціальні заходи 0,0503 0,0530 5,2 0,0499 0,0525 5,2
витрати на оплату послуг банків 0,2158 0,2158 0,0 0,2140 0,2140 0,0
послуги на періодичну повірку лічильників 0,1751 0,1751 0,0 0,1737 0,1737 0,0
Інші витрати, в тому числі: 0,0533 0,0533 0,0 0,0499 0,0499 0,0
матеріальні витрати (канц. товари) 0,0032 0,0032 0,0 0,0029 0,0029 0,0
витрати на супров. комп’ютерних програм 0,0178 0,0178 0,0 0,0177 0,0177 0,0
витрати на обслуговування оргтехніки 0,0164 0,0164 0,0 0,0163 0,0163 0,0
послуги паспортного столу 0,0090 0,0090 0,0 0,0061 0,0061 0,0
амортизаційні відрахування 0,0069 0,0069 0,0 0,0069 0,0069 0,0
3 Середньозважений тариф(без ПДВ) 8,10 8,69 7,3 9,03 8,08 ­10,5
4 ПДВ (20%) 1,62 1,7376 7,3 1,81 1,6158 ­10,5
5 Тариф (з ПДВ) 9,72 10,4255 7,3 10,84 9,6946 ­10,5
6 Тариф з ПДВ 7,38 10,43 7,3 10,84 9,69 ­10,5

Дані тарифи діятимуть лише для мешканців багатоповерхових будинків.

У розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське обслуговування, періодичну повірку лічильників.

До складу витрат на абонентське обслуговування входить: ведення особових рахунків; оплата послуг банків за приймання коштів від споживачів; оплата праці працівників відділу обліку; щомісячне нарахування плати абонентам за надані послуги; знімання показників споживання води по лічильнику та відповідність оплати за використану воду; опломбування засобів обліку води; внесення відповідних записів у базу даних споживачів; приймання громадян із питань нарахування оплати за воду та стоки і т. п.

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

Зміна тарифів:

Група споживачів Водопостачання (грн) з ПДВ Водовідведення (грн) з ПДВ
Діючий тариф Скоригований тариф Ріст, грн  % Діючий тариф Скоригований тариф Відхилення, грн %
Споживачі багатоповерхівок 9,72 10,43 +0,71 7,3 10,84 9,69 ­1,15 ­10,5

         

Разом вартість 1 м3 води та стоків складає 20,12 грн (знижено на 0,44 грн).

Отже, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливно­мастильних матеріалів, сплати податків та забезпечення споживачів якісною питною водою.

Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово­комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП «Водоканал» приймає зауваження та пропозиції впродовж 14 календарних днів із дня публікації цього повідомлення за адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8­а.

Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Г. В. ЧЕБАН