24.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Зміни в оподаткуванні неприбуткових організацій!

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Законом України від 17 липня 2015 року №652-VIII внесені зміни до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій та затверджено «Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440.

Пп. 133.4.1. п. 133.4. ст. 133 Податкового кодексу України встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
— установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
— установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Підпунктом 133. 4.2. п. 133.4. ст. 133 Податкового кодексу України визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Відповідно до п. п. 133.4.6. п.133.4. ст. 133 Податкового кодексу України, до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
— бюджетні установи;
— громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
— спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
— житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
— об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
— професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
— сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
— інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.
Згідно з п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані:
привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
подати до 1 січня 2017 року контролюючому органу копії установчих документів, а для житлово-будівельних кооперативів — також завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом із Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Враховуючи вищевикладене та відповідно до норм чинного законодавства, Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області рекомендує внести відповідні зміни до установчих документів.
По більш детальну інформацію звертайтесь до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1-а, каб. 34, тел: (04596) 5-12-44. Режим роботи: понеділок — четвер — з 09:00 до 18:00, п’ятниця — з 09:00 до 16:45, перерва з 13:00 до 13:45.