28.05.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

АМУ надала пропозиції до законопроекту №3585 щодо розподілу надходжень від штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах населених пунктів

Висновок направлено у парламентський Комітет з питань бюджету

http://auc.org.ua/news/amu-nadala-propozitsii-do-zakonoproektu-%E2%84%963585-shchodo-rozpodilu-nadkhodzhen-vid-shtrafiv-za-por

На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходиться проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень від штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах населених пунктів» (№3585 від 04.12.2015).

Законопроектом (шляхом внесення змін до статей 29, 64 та 69 Бюджетного кодексу України) пропонується запровадити новий порядок розподілу між Державним та місцевими бюджетами штрафів, встановлених чч.1, 3 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП), а також пені за несплату відповідних штрафів: 50 відсотків – до доходів Державного бюджету, 50 відсотків – до доходів міського, сільського або селищного бюджету, на території яких накладено відповідний штраф, незалежно від того, посадова особа якого органу – державного або місцевого, тобто, поліцейський або інспектор паркувального простору виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. При цьому адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевих рад, утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями та уповноваженими виконавчими органами місцевих рад посадовими особами (інспекторами паркувального простору) повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Асоціація міст України у висновку до законопроекту вважає необхідним зауважити наступне.

  • Запропонований новий пункт 23 частини другої, стосовно розподілу між державним та місцевими бюджетами коштів від санкцій (штрафів, пені) включено авторами проекту до статті 29 Бюджетного кодексу «Склад доходів Державного бюджету України», яка містить перелік доходів виключно Державного бюджету. Аналогічно, нові підпункт 38-1 статті 64 та підпункт 12-1 статті 69 Бюджетного кодексу включають норми, що стосуютьсяДержавного бюджету, тоді як самі стаття 64 «Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» і стаття 69 «Доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів» визначають склад доходів виключно місцевих бюджетів.

На думку АМУ, правова реалізація пропозицій законопроекту №3585 можлива у інший спосіб, зокрема, шляхом чіткого закріплення джерел доходів державного та місцевих бюджетів у відповідних статтях Кодексу (дивитися Порівняльну таблицю до законопроекту).

  • Асоціація зауважує, що у законопроекті не повністю враховано інтереси об’єднаних територіальних громад, представницькі органи яких виключено з переліку органів місцевого самоврядування, які призначають уповноважених осіб (інспекторів), а їхні бюджети – з переліку розподілу надходжень від штрафів (пені) за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах населених пунктів.

Таким чином, пропоновані зміни до статей 29, 64, 69 Бюджетного кодексу, на думку АМУ, слід викласти наступним чином:

1) нові пункти 23 та 23-1 частини другої статті 29 у наступній редакції (дивитися Порівняльну таблицю до законопроекту):

23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 37-39 частини першої статті 64, пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 та пунктами 11, 12, 13 і 13-1 частини першої статті 69 цього Кодексу, а також штрафів та пені за несплату штрафів, визначених п.23-1 цієї статті);

23-1) 50 відсотків штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів, встановлених частинами 1 та 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в межах відповідного населеного пункту, та пені за несплату цих штрафів;

2) пункти 38 та 38-1 частини першої статті 64 викласти у наступній редакції:

38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад, утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями або уповноваженими виконавчими органами місцевих рад посадовими особами (крім штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів, встановлених частинами першою та третьою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в межах відповідного населеного пункту) та пеня за несплату цих штрафів;

38-1) 50 відсотків адміністративних штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів, встановлених частинами першою та третьою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в межах відповідного населеного пункту, та пені за несплату цих штрафів, що зараховуються до бюджетів міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;

3) викласти нові пункти 12 та 12-1 частини першої статті 69 у такій редакції:

12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад, утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями або уповноваженими виконавчими органами місцевих рад посадовими особами (крім штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів, встановлених частинами першою та третьою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в межах відповідного населеного пункту) та пеня за несплату цих штрафів;

12-1) 50 відсотків штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів, встановлених частинами першою та третьою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в межах відповідного населеного пункту, та пені за несплату цих штрафів, що зараховуються до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів.

  • Також, зауважує АМУ, звертає на себе увагу неопрацьованість пропозицій проекту № 3585 щодо«уповноважених виконавчим комітетом (органом) сільської, селищної, міської ради посадових осіб виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, комунальних підприємств – інспекторів паркувального простору». Ні в тексті самого законопроекту, ані у законопроекті №3584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування транспортних засобів» відсутні визначення термінів «паркувальний простір» та «інспектор паркувального простору», в той час як зазначеним посадовим особам запропоновано делегувати досить широкі повноваження щодо складання адміністративних протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення. Водночас, у Законі України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII та «Правилах паркування транспортних засобів» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1342 використано такі терміни, як «майданчик для паркування», «спеціально обладнаний майданчик для паркування», «майданчик для платного паркування», «місце для паркування».

АМУ наголошує, що запровадження нових термінів потребує узгодження або доповнення чинної термінології зазначених вище нормативних актів зі встановленням повноважень відповідних посадових осіб місцевого самоврядування (інспекторів паркувального простору), зважаючи на необхідність чіткого розмежування з повноваженнями посадових осіб патрульної служби Національної поліціїМіністерства внутрішніх справ України.

  • Узявши до уваги те, що проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень від штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах населених пунктів» розглядається разом із законопроектом№3584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування транспортних засобів», пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення»законопроекту №3585 доцільно викласти у редакції (дивитися Порівняльну таблицю до законопроекту):

«ІІ. Прикінцеві положення

1.    «Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування транспортних засобів», але не раніше його опублікування».

Отже, враховуючи вище зазначені аргументи, Асоціація міст України рекомендує парламентському Комітетові з питань бюджету розглянути проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень від штрафів за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах населених пунктів» (№3585), з врахуванням пропозицій Асоціації після ухвалення Парламентом законопроекту №3584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування транспортних засобів»у першому читанні.