29.05.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про погоджувальну комісію з розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)»

Розпорядження від 17 серпня 2015 року № 94
З метою врахування пропозицій громадськості, що надійшли під час проведення громадських слухань проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)», розробленого на виконання рішення міської ради № 16/20 від 26 жовтня 2012 року «Про розроблення плану зонування території міста Вишгорода», згідно з пунктом 4 частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», керуючись підпунктами 6, 10 пункту «а» частини першої статті 31, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити погоджувальну комісію з розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)» (далі — Комісія) та затвердити її чисельність (31 особа).
2. Призначити головою Комісії заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рачинського О.С.
3. Визначити кількісний склад представників Комісії:
від органів державної влади – 3 особи;
від органів місцевого самоврядування – 8 осіб;
від громадськості – 20 осіб (у тому числі представники професійних об’єднань та спілок – 11 осіб).
4. Прийняти Положення про Комісію (додається).
5. Затвердити склад Комісії представників громадськості (додається).
6. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради оприлюднити зміст даного рішення в засобах масової інформації.
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради Зайченко Т.В.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Рачинського О.С.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

Положення про погоджувальну комісію з розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)»

1. Загальні положення
1.1. Основними завданнями погоджувальної комісії з розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)» (далі — Комісія) є опрацювання, врегулювання спірних питань та прийняття погоджених рішень щодо пропозицій (зауважень), наданих під час проведення громадських слухань проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)», які відповідають вимогам законодавства, будівельним нормам, державним стандартам та правилам, враховуватимуть інтереси громадськості, державні вимоги щодо розроблення зазначеного проекту містобудівної документації.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Склад Комісії затверджується розпорядженням.
1.4. Терміни у цьому Положенні застосовуються у такому значенні:
— Замовник — Вишгородська міська рада;
— Розробник — Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»;
— Пропозиції — пропозиції громадськості до проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)», які надійшли під час ознайомлення з проектом містобудівної документації;
— Представники громадськості — члени професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці, уповноважені представники громадськості.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.5. Розгляду Комісією підлягають пропозиції громадськості, рішення про врахування яких Розробник і Замовник не можуть прийняти самостійно.
2. Порядок формування персонального складу Комісії
2.1. До складу Комісії входять заступники міського голови, посадові особи міської ради, представники органів державної влади, а також представники громадськості.
2.2. Представники громадськості з числа членів професійних об’єднань та спілок, архітекторів, науковців визначаються з урахуванням пропозицій територіальних об’єднань та спілок, наукових колективів.
2.3. Уповноважені представники громадськості включаються до складу Комісії з числа осіб, чиї пропозиції підлягають розгляду Комісією, або їх представників, осіб (їх представників), чиїх інтересів стосуються зазначені пропозиції, та інших осіб, що виявили бажання бути включеними до складу Комісії.
2.3. Кількість представників громадськості має становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів Комісії, з них не менш як 30 відсотків — представники всеукраїнських громадських організацій та професійних об’єднань.
2.4. Головою Комісії є заступник міського голови.
2.5. Склад Комісії представників громадськості (додається).
3. Організація роботи та функції Комісії
3.1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем.
3.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (із них не менше половини представників громадськості).
3.3. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.
3.4. Протокол засідань підписується головою Комісії та зберігається у Замовника.
3.5. Урегульовані Комісією спірні питання є підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації «План зонування території м. Вишгорода (1300 га)».
3.6. Остаточне рішення з питань, по яких Комісія не змогла визначитися, приймає міська рада.
3.7. Після прийняття Комісією рішення Замовник готує та надсилає особам, які подали в установленому порядку пропозиції, відповідь по суті розглянутого питання (за підписом голови Комісії).
3.8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії покладається на виконавчий комітет міської ради.

Склад погоджувальної комісії з розгляду спірних питань, що виникли у процесі проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації

Голова Комісії: Рачинський О. С. — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник голови Комісії: Ростовцев О. М. — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Секретар Комісії: Глущенко А. — представник громадськості, архітектор
Члени Комісії: Решетнікова М. С. — в. о. міського голови; Лахтарін І. А. — начальник юридичного відділу апарату виконкому Вишгородської міської ради; Василенко Н. П. — керуюча справами виконавчого комітету Вишгородської міської ради; Зайченко Т. В. — начальник відділу містобудування та архітектури апарату виконкому Вишгородської міської ради; Черняк А. В. — спеціаліст 1 категорії апарату виконкому Вишгородської міської ради (землевпорядник); Мельник О. В. — спеціаліст 1 категорії юридичного відділу апарату виконкому Вишгородської міської ради; Поліщук О. Г. — депутат Вишгородської міської ради, директор Департаменту земельних ресурсів КМДА; Матвійчук О. В. — депутат Вишгородської районної ради, заступник начальника управління Держземагентства у Вишгородському районі; Ликов Д. І. — начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Вишгородської РДА; Пироженко І. В. — директор Вишгородського історико-культурного заповідника; Климик В. В. — архітектор, член Спілки архітекторів України, почесний громадянин міста Вишгорода; Колєва Л. Ф. — депутат Вишгородської міської ради, архітектор; Захарченко А. В. — заступник директора ДП «НДПІ містобудування»; Федосенко В. М. — директор научно-виробничого підприємства «Технопроект»; Новицький Д. Ю. — депутат Вишгородської міської ради, уповноважений представник громадськості; Колодзян Ю. Д. — депутат Вишгородської міської ради, уповноважений представник громадськості; Семенов О. І. — депутат Вишгородської міської ради, уповноважений представник громадськості; Попов Ю. П. — депутат Вишгородської міської ради, уповноважений представник громадськості; Слива О. С. — депутат Вишгородської міської ради, уповноважений представник громадськості; Корнійчук Д. В. — депутат Вишгородської міської ради, уповноважений представник громадськості; Данчин О. О. — уповноважений представник громадськості; Ганапольський А. — уповноважений представник громадськості; Момот О. В. — депутат Вишгородської міської ради, представник громадської організації «Рідне місто» (за погодженням); один представник громадської організації «Молодіжний парламент» (за погодженням); один представник громадської організації «Самопоміч» (за погодженням); один представник громадської організації «Молода Країна» (за погодженням); один представник Вишгородського громадського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська організація хортінгу» (за погодженням); Попов М. Г. — заступник директора з загальних питань Філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго».