06.06.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Субсидії по-новому

Із 21 липня 2015 р. внесено зміни до порядку призначення субсидій (Постанова КМУ від 26.06.2015 № 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій»).

Відтепер субсидії призначатимуться на підставі лише двох документів — заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб; спрощено форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення по субсидію).

Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих заявником даних. Перевірка достовірності здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії — шляхом направлення запитів до відповідних органів, установ та організацій.

Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються по субсидії (крім здійснення одноразової покупки, вартість якої перевищує суму понад 50 тис. грн), а саме:

— наявність у власності двох житлових приміщень;

— наявність у власності двох автомобілів;

— наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;

— здача в найм житлового приміщення;

— здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів.

Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають і домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

Куди і як надавати документи?

Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до управління соціального захисту населення поштою. Це:

— спрощена заява;

— спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

— довідки про доходи — у випадках, передбачених абзацом третім пункту 12 Положення (доходи за три попередні місяці перед місяцем звернення), а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням (зміни, внесені згідно з Постановою КМ № 475 (475-2015-п ) від 26.06.2015).

Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами), надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служи та Пенсійного фонду.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням:

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня;

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня.

Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія) сукупного доходу після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

Розмір пенсійної виплати враховується за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, в сукупному доході пенсіонера враховується розмір призначеної щомісячної пенсії (зміни, внесені згідно з Постановою КМ № 475 (475-2015-п ) від 26.06.2015).

Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб (зміни, внесені згідно з Постановою КМ № 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015).

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина протягом двох місяців з початку нового періоду, прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмово інформуватимуть про прийняте рішення громадян, які зверталися.

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку\ осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії.

У яких випадках субсидія не призначається?

Субсидія не призначається, якщо:

будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням по субсидію (за призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.