26.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ до рішення Вишгородської міської ради VI скликання від 25.03.2015 року № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних»

На засіданні сорок четвертої сесії Вишгородської міської ради шостого скликання за пропозицією депутата О. В. Момота включено до порядку денного сесії Вишгородської міської ради питання щодо розгляду проекту рішення «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних».
Не враховуючи зауваження юридичного відділу Вишгородської міської ради, Вишгородською міською радою прийнято рішення № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних», яке не відповідає вимогам законодавства з наступних підстав:
Запропонованою редакцією рішення не враховано положення Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів у сфері інформації.
Відповідно до положення частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до положення частини третьої статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з основами бюджетного законодавства, організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та їх виконавчих органів у межах чинного законодавства.
Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Бюджетний процес об’єднує процедури, в ході яких учасниками бюджетного процесу здійснюється бюджетна діяльність. У бюджетному процесі України бере участь велика кількість наукових установ, державних органів усіх рівнів, політичних партій та громадських організацій. Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом України, де передбачені їх функції, повноваження та відповідальність.
Основними етапами бюджетного процесу є: 1) складання проектів бюджетів; 2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.
Стадії бюджетного процесу є єдиними для всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Проте в Кодексі чітко окреслені особливості здійснення стадій бюджетного процесу щодо Державного бюджету та місцевих бюджетів. Складання, розгляд, затвердження та питання підготовки і розгляду звіту про виконання місцевих бюджетів врегульовано главою 12 Бюджетного кодексу України. При цьому в частині 6 статті 78 Кодексу зазначено, що виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України, тобто виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється за одними правилами.
Слід нагадати, що Бюджетним кодексом України передбачено, що порядок складання проектів місцевих бюджетів визначається Міністерством фінансів України, яке доводить особливості складан­ня розрахунків до проектів місцевих бюджетів до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад. Також статті 75-80 Бюджетного кодексу України визначають чітку процедуру та порядок підготовки, прийняття, виконання і звітності місцевого бюджету.
Закон України «Про здійснення державних закупівель» встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням; вільне переміщення товарів; свобода надання послуг.
Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно Законом України «Про здійснення державних закупівель», крім випадків, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Зміна положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

При цьому, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до компетенції міських рад не належить питання прийняття положення про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних. Крім того, діючими нормативно-правовими актами у сфері інформації повноважень з боку органів місцевого самоврядування щодо затвердження положення про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних також не передбачено.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 11.02.2015 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів», який визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевого бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Цей Закон забезпечує публічний доступ та інформаційну відкритість щодо використання публічних коштів — коштів платників податків України, які витрачаються розпорядниками коштів державного і місцевого бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного страхування і органами пенсійного фонду. Цей Закон забезпечує єдиний підхід до забезпечення публічного доступу та інформаційної відкритості щодо використання публічних коштів і неналежну прозорість їх використання.
Законом зобов’язано розпорядників коштів державного і місцевого бюджетів, суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, фондів загальнообов’язкового державного страхування і органів пенсійного фонду оприлюднювати щоквартально на спеціальному єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформацію про заплановане та фактичне використання публічних коштів, зокрема за договорами, на службові відрядження. Форма такої інформації затверджується Кабінетом Міністрів України.
Для оприлюднення вказаної інформації створюється Єдиний веб-портал використання публічних коштів (що є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі інтернет), на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Інформація, оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є державною власністю і є у вільному безоплатному доступі.
Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що проект рішення «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних» практично повторює вже визначений законодавством України порядок публічності використання бюджетних коштів. У прийнятому Законі чітко вказано перелік даних, необхідних для розміщення на єдиному веб-порталі – для забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів, без додаткового навантаження на міський бюджет.
З урахуванням викладеного, рішення Вишгородської міської ради VI скликання № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних» прийняте за відсутності передбачених законних підстав та з порушенням встановленого порядку прийняття рішень органів місцевого самоврядування.

Міський голова В. РЕШЕТНЯК