05.02.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про запровадження загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода

Рішення від  18 грудня  2014 року № 276

З метою забезпечення прав дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Вишгорода, відповідно до ст. 53 Конституції України, пп. 4 п. б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту» виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок загальної міської системи електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода (додаток 1).
2. Запровадити загальну міську електронну реєстрацію дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода.
3. Затвердити території обслуговування дошкільних навчальних закладів щодо обліку дітей дошкільного віку та забезпечення їх дошкільною освітою в м. Вишгороді (додаток 2).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ростовцева О.М.
Т. в. о. міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
від 18.12.2014 р. № 276

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода  (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  України від 12.03.2003 р. № 305, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок електронної реєстрації дітей, які  проживають та перебувають у м. Вишгороді, для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ) для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади міста Вишгород (далі – м. Вишгорода), здійснюється з метою:

–  забезпечення права дитини, яка проживає та перебуває в м. Вишгороді, на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Вишгорода;

– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

– забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода;

– запровадження єдиного підходу до прийому дітей у ДНЗ;

– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Вишгорода.

1.3.  Загальний міський електронний реєстр дітей до вступу у ДНЗ – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ
м. Вишгорода та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

Користувач єдиної комп’ютерної бази даних – виконавчий комітет Вишгородської міської ради, який відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення, надання розпоряднику доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації. Єдина комп’ютерна база даних розроблена згідно з технологіями Google Forms.

Доступ до бази даних здійснюється виконавчим комітетом Вишгородської міської ради та публікаціями на інтернет­сторінці Вишгородської міської ради vyshgorod­rada.gov.ua.

Розпорядник – особа, уповноважена користувачем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює надання, внесення, зміну та виключення інформації.

1.4. Прохідний бар’єр – перелік дітей заявників, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, що, як правило, відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 309

ІІІ. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ

3.1. Наявність у єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування цих дітей до відповідного навчального закладу.

3.2. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про дітей, які мають відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

­ прізвище, ім’я, по батькові;

­ дата народження;

­ адреса місця проживання;

­ адреса місця перебування;

­ серія та номер свідоцтва про народження;

­ інформація про пільгову категорію (за наявності);

­ назва дошкільного навчального закладу, який дитина бажає відвідувати;

­ бажаний рік вступу до ДНЗ;

б) про батьків:

­ прізвище, ім’я, по батькові батька або матері чи осіб, що їх замінюють;

­ адреса місця проживання;

­ адреса місця перебування;

­ контактні дані (телефон, електронна пошта (E­mail) тощо).

3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється розпорядником при пред’явленні у п’ятиденний термін оригіналів документів дитини (свідоцтва про народження) та батьків чи осіб, що їх замінюють (паспорт та довідка про пільги).

Розпорядник зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заяви, а також надавати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Вишгородської міської ради vyshgorod­rada.gov.ua.

3.4. Розпорядник відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

­ заявлена особа вже зареєстрована;

­ порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений п.п. 3.2, 3.3 даного Положення.

3.5. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

3.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєтрована.

3.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 –  на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

–  на підставі наказу керівників дошкільних навчальних закладів про зарахування дитини до ДНЗ;

– у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначених цим Положенням;

– у разі фальсифікації персональних даних у заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, відсутність документів, які підтверджують пільги).

3.8. Присвоєння порядкових номерів здійснюється при внесенні відомостей про дитину в порядку загальної черги та розподіляється за віковою групою. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

3.9. Щоквартально здйснюється узагальнення черги з її наступним затвердженням виконавчим комітетом Вишгородської міської ради та опубліковуванням на офіційному сайті vyshgorod­rada.gov.ua.

IV. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником ДНЗ (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих розпорядником) упродовж періоду комплектації груп (червня­серпня поточного року) у відповідний дошкільний навчальний заклад.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 309, на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого­медико­педагогічної консультації, територіального лікувального закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих розпорядником).

4.3. Заявник самостійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на офіційному веб­сайті або звертається по цю інформацію безпосередньо до розпорядника.

4.4. Заявник зобов’язується подати завідувачу ДНЗ усі необхідні документи, передбачені п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305.

4.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад –  заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника.

4.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих розпорядником.

4.7. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.7.1. При виборі дошкільного навчального закладу заявник отримує інформацію про черговість заявника у реєстрі та про квоту пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (1:10).

Реєстрація в реєстрі дітей з метою формування черги і подальшого зарахування дітей до ДНЗ здійснюється автоматично в хронологічному порядку надходження заяв, при умові пред’явлення в п’ятиденний термін оригіналів документів, визначених п. 3.3 даного Положення.

4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.7.3. До ДНЗ першочергово зараховуються такі пільгові категорії, передбачені чинним законодавстом:

­ діти прокурорів та слідчих прокуратури.

4.7.4. До ДНЗ позачергово зараховуються такі пільгові категорії, передбачені чинним законодавстом:

­ діти військовослужбовців та діти військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби;

­ діти військовослужбовців Служби безпеки України;

 ­ діти осіб, віднесених до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

­ діти, потерпілі внаслідок Чонобильської катастрофи;

­ діти­сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

4.7.5. Правцівники міліції користуються пільгами при влаштуванні дітей у дошкільні заклади.

4.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно­гігієнічних норм, правил утримування дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.9. Питання ротації дітей у кожному окремому дошкільному закладі здійснює завідувач.

4.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює розпорядник по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

V. Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише користувач єдиної комп’ютерної бази даних та розпорядник, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Розпорядник несе відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб­сайті Вишгородської міської ради vyshgorod­rada.gov.ua та містить таку інформацію: реєстраційний номер, дата та час реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу, приналежність до пільгової категорії, вікову групу, рік вступу та інформацію про батьків чи осіб, що їх замінюють.

VI. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників дошкільних навчальних закладів.

6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює заступник Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків).

VII. Прикінцеві положення

7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.