06.06.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Особливості отримання довідки про склад сім’ї військослужбовцям, мобілізованим у 2014 році

Дмитро ХРИСТЮК, заступник голови Київської обласної державної адміністрації

У зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» — до Державної міграційної служби (ДМС) перейшли повноваження по реєстрації та веденню обліку громадян (далі — Наказ).

Довідка про склад сім’ї видається відповідним підприємством (організацією) або виконавчим органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації сім’ї уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення/будинку, члену житлово-будівельного кооперативу.

Відповідним підприємством (організацією), в контексті Наказу, є підприємство (організація), що здійснює управління житловим будинком, у якому зареєстрована особа та її сім’я. Якщо особа зареєстрована у селі, селищі, то органом, який законом уповноважено видавати довідку, є виконком сільської (селищної) ради. У будь-якому випадку довідка видається за місцем реєстрації.

У довідку про склад сім’ї вносяться такі дані:

— прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) власника (співвласника, наймача) житлового приміщення/будинку, члена житлово-будівельного кооперативу;

— адреса даної особи;

— ПІБ усіх, хто входить до складу сім’ї, їх родинні стосунки із власником, співвласником чи наймачем, дата народження, номер та серія паспорта/свідоцтва про народження;

— загальна кількість осіб;

— назва та адреса органу, до якого подається довідка.

Бувають випадки, коли члени сім’ї з різних обставин зареєстровані за різними адресами, але проживають разом.

Абзац 2 ст. 64 Житлового кодексу України передбачає, що до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їхні діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом із наймачем і ведуть із ним спільне господарство.

Конституційний Суд України у пункті 6 Рішення «Про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї» від 03.06.1999 року № 5-рп/99 розрізняє членів сімей взагалі (відносить до них чоловіка або дружину, прямих родичів по низхідній і висхідній лініях — дітей і батьків) та членів сімей, які перебувають на утриманні або проживають із суб’єктами права (інші особи, що постійно мешкають з ними та ведуть спільне господарство, зокрема, не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), а й інші родичі чи особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв’язках (брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки тощо).

Обов’язковою умовою визнання членами сім’ї, крім факту спільного проживання, є ведення із суб’єктом спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Як отримати довідки про фактичну кількість осіб, якщо члени сім’ї зареєстровані за різними адресами (варіанти):

1) Складається додаткова Довідка працівниками ЖЕКу з підписами свідків при обстеженні матеріально-побутових умов проживання для визначення кількості осіб, що фактично проживають разом, опитуються сусіди, приймається до уваги довідка сільської ради або акт, складений квартальним комітетом, районним депутатом тощо.

2) Отримання документу, схожого за змістом на довідку про склад сім’ї — наприклад, відповіді ДМС на запит про надання публічної інформації (щодо осіб, що зареєстровані або проживають за відповідною адресою).

Так, відповідно до ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом.

Оскільки серед завдань ДМС України є реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб, ведення відповідних реєстраційних обліків, забезпечення формування баз персональних даних фізичних осіб, то можна спробувати звернутися з інформаційним запитом до ДМС, в якому зазначити, що ви хотіли б отримати інформацію стосовно осіб, що зареєстровані або проживають за відповідною адресою.

Отримавши відповідь від міграційної служби, можна звернутися з даним документом до органу праці та соціального захисту населення, надавши його замість довідки про склад сім’ї.

3) Взяти довідки про склад сім’ї з усіх місць реєстрації членів сім’ї та надати їх органу праці та соціального захисту населення з поясненням, що місце реєстрації членів сім’ї різне, але фактичне місце проживання єдине (на підтвердження чого запропонувати органу праці та соціального захисту населення ознайомитися з свідоцтвом про шлюб).

Але оскільки всі вказані варіанти не передбачені на законодавчому рівні, то залишається лише сподіватися на порозуміння з боку державних органів.

Є також варіант — звертатись до суду з заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення (тобто факту фактичного складу сім’ї).

По додаткову інформацію звертайтеся за тел: (063) 730 84 39, (044)286 87 80.