28.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Медичні огляди працівників

oglyad

О. ЄСЬКОВА, страховий експерт з охорони праці Вишгородського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області

Майже кожен четвертий робітник в Україні працює в умовах, що не відповідають санітарним нормам за параметрами шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Найнебезпечнішими є умови праці у вугільній, металургійній, машинобудівній, нафтодобувній, хімічній, нафтохімічній галузях та у сільському господарстві. Між тим, профілактику профзахворювання можна і треба здійснювати.

У ст. 17 Закону «Про охорону праці» зазначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати: проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі; щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Звісно, далеко не всі працівники мають проходити медичні обстеження — у чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам. І роботодавець зобов’язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї процедури, а й, у переважній більшості випадків, організувати за свій рахунок проведення медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які щойно приймаються на роботу. Отож, наразі з’ясуємо, хто ж з працівників обов’язково має проходити попередні й періодичні медогляди та як, власне, організувати їх проведення і правильно оформити необхідну документацію? Для кого попередні й періодичні медогляди є обов’язковими та як організувати їх проведення?

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року визначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

  1. До 01 грудня поточного року складається Акт визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду у наступному році (далі — Акт).
  2. Протягом місяця на підставі Акта роботодавець складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та погоджує їх у відділі з питань гігієни праці територіального органу ГУ Держпраці. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий — надсилається до закладів охорони здоров’я, третій — до відділу з питань гігієни праці територіального органу Управління Держпраці, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
  3. Роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів, а лікарі пройшли підготовку з професійної патології. Роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.
  4. Протягом місяця після закінчення періодичних медичних оглядів за їх результатами комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників у шести примірниках. Один примірник Заключного акту залишається у закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші направляються роботодавцю, представнику профспілкової організації (або уповноваженій працівниками особі), профпатологу, відділу з питань гігієни праці територіального органу управління Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
  5. Під час підписання Заключного акта фахівці відділу з питань гігієни праці надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання, а роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік, та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причини, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Якщо працівник з будь-яких причин ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, роботодавець зобов’язаний відсторонити його від роботи, без збереження заробітної плати (ст. 46 КзпП).

Звертаємо особливу увагу, що водії транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці.