21.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ М. ВИШГОРОДА У 2017 РОЦІ

Додаток № 3
до рішення Вишгородської міської ради
від 23 грудня 2016 р. № 19/2

1. Загальні положення

На території м. Вишгорода мешкає значна кількість громадян, що потребують соціального захисту та підтримки не тільки з боку державних органів виконавчої влади, а й органів місцевого самоврядування.

Так, на обліку в органі соціального захисту населення міста перебувають: пільговики; сім’ї одержувачів державної допомоги; сім’ї одержувачів субсидій на житлово­комунальні послуги, тверде паливо та природний газ; особи з обмеженими фізичними можливостями; ветерани війни всіх категорій; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; фізичні особи, яким надаються соціальні послуги; особи, які отримують різницю між розміром пенсії та розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства.

 

 

В зв’язку з проведенням на Сході країни антитерористичної операції, до міста прибули на тимчасове проживання окремі особи та сім’ї з дітьми, переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. На східних рубежах країни на захисті незалежності та суверенітету знаходиться значна кількість вишгородців – учасників антитерористичної операції.

Впродовж 2016 року фінансування програм соціального захисту вразливих верств населення здійснювалось із бюджету всіх рівнів у повному обсязі. Всі види державних допомог виплачували згідно з чинним законодавством у підвищених розмірах своєчасно та без затримки. З міського бюджету профінансовано видатків на соціальний захист населення на загальну суму 3 200 000 грн (виплати матеріальної допомоги громадянам, які належать до окремих соціальних категорій населення, згідно з Програмою, протезування незахищених верств населення, лікування та інші заходи).

Сьогодні реально сформувались соціально­економічні умови, через які все більше мешканців Вишгорода перебуває не лише за межею бідності, а й на межі виживання. На сьогодні накопичилося чимало соціальних проблем, розв’язання яких належить до компетенції місцевого самоврядування. Проте місцеві органи влади не можуть самостійно їх вирішити з цілої низки причин: відсутність достатньої кількості бюджетних коштів, необхідного кадрового потенціалу тощо.

Як один із інструментів мінімізації соціальних проблем і пом’якшення ситуації в місті вже створено механізм соціального партнерства, коли до вирішення місцевої соціальної проблеми залучатимуть місцеві непідприємницькі/неприбуткові організації зі своїми власними ресурсами. А у зв’язку з тим, що на державному рівні не всі верстви населення соціально захищені, то у 2017 році соціальне забезпечення у нашому місті потребує подальшого поліпшення. Так, інваліди з дитинства І групи, інваліди з вадами зору І і ІІ групи, онкохворі, громадяни, хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні), та громадяни, хворі на туберкульоз останньої стадії, учасники проведення АТО потребують додаткового захисту у вигляді отримання місцевої пільги на житлово­комунальні послуги.

Необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення зумовила потребу ухвалити на сесії Вишгородської міської ради місцеву Програму соціального захисту малозабезпечених верств населення міста у 2017 році, що дасть змогу реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців міста.

2. Мета та основні завдання Програми

Соціальний захист населення на території міста у 2017 році виходитиме з необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених Конституцією України.

Роботу органів виконавчої влади у 2017 році буде спрямовано на розв’язання однієї з найгостріших проблем соціально­економічного характеру – зниження рівня бідності шляхом поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей­інвалідів, інвалідів та ветеранів війни, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, учасників антитерористичної операції, а також підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як діючого інструмента соціального партнерства між міською владою і громадою.

Головними завданнями Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2017 році є:

— удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

— соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

— реалізація додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців міста;

— забезпечення матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою і важкою хворобою;

— соціальна підтримка осіб та сімей з дітьми, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

— соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;

— інтенсивний розвиток партнерських відносин із громадськими організаціями соціальної спрямованості.

3. План заходів Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2017 році

№ з/пЗаходиСтроки виконанняДжерела фінансування
1.Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою хворобою

протягом року

загальний фонд міського бюджету
2.Забезпечити надання допомоги на поховання незастрахованих осібпротягом рокузагальний фонд міського бюджету
3.

Забезпечити надання підтримки громадянам, які належать до окремої соціальної категорії:

­ діти­інваліди;

­ інваліди з дитинства І групи;

­ інваліди з вадами зору;

­ інваліди з вадами слуху;

­ онкохворі;

­ хворі на туберкульоз;

­ хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні);

­ діти­сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

протягом року

загальний фонд міського бюджету

4.

Підтримка соціально незахищених категорій населення, в тому числі ветеранів війни (інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, вдів військовослужбовців), ветеранів праці, інвалідів та ін.

­ передплата газети «Вишгород»;

­ надання матеріальної допомоги, в тому числі у вигляді продуктових наборів і товарів першої необхідності, тяжкохворим та лежачим інвалідам війни, учасникам бойових дій, вдовам;

 ­ зубопротезування.

протягом року

загальний фонд міського бюджету

50 000,00

5.Призначення та виплата компенсацій особам, яким надаються соціальні послуги (багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї, учасники бойових дій, учасники проведення АТО, інваліди та ветерани ВВВ, вдови)протягом рокузагальний фонд міського бюджету
6. Пропаганда здорового способу життя (реклами, буклети, листівки, залучення ЗМІ)протягом рокузагальний фонд міського бюджету
7.Надання муніципальних грантів на конкурсній основі згідно з ухваленим рішенням сесії депутатів міської ради щодо пріоритетних напрямків та їх розмірівпротягом рокузагальний фонд міського бюджету
8.Учасники проведення антитерористичної операції та особи, сім’ї з дітьми, переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції протягом рокузагальний фонд міського бюджету
9. Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО у розмірі 25 000,00 грн

одноразово

загальний фонд міського бюджету

Передбачена цим розділом матеріальна допомога у вигляді надання грошових коштів за будь­яким із її видів, крім передбаченої в п. 9 цього розділу, надається громадянину протягом бюджетного року одноразово і становить 1 500 гривень.

Для розгляду питання про отримання такої допомоги громадянин має подати до виконавчого комітету такі документи:

­ заява про надання матеріальної допомоги із обґрунтуванням підстав для її надання;

­ копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

­ акт депутата про обстеження матеріально­побутових умов проживання з обґрунтуванням підстав надання матеріальної допомоги;

­ копія документа (посвідчення) про підтвердження соціального статусу (за наявності).

Виплата матеріальної допомоги згідно з Програмою проводиться виключно мешканцям міста, місце проживання яких зареєстровано в м. Вишгороді, та особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, при наявності у них довідки про взяття на облік та проживання у м. Вишгороді.

4. Фінансове забезпечення реалізації Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2017 році

Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму не менше 3 300 000 грн.

5. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть можливість поліпшити матеріальний стан малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та осіб похилого віку, а також стане початком інтенсивного розвитку партнерських відносин міської влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

6. Організація контролю за виконанням Програми

Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи відділу з гуманітарних питань, фінансово­бухгалтерського відділу та інформування з цього питання міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА