05.06.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік

Рішення від 23 грудня 2016 р. № 19/3

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
— доходи Вишгородського міського бюджету у сумі 103 885,6 тис. грн, з урахуванням «Іншої субвенції» з районного бюджету у сумі 16 061,9 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду Вишгородського міського бюджету 95 800,3 тис. грн, доходи спеціального фонду Вишгородського міського бюджету 8 085,3 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 4 696,7 тис. грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;
— видатки Вишгородського міського бюджету у сумі 103 885,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Вишгородського міського бюджету 68 055,0 тис. грн, видатки спеціального фонду Вишгородського міського бюджету 35 830,6 тис. грн;
— повернення кредитів до Вишгородського міського бюджету, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Вишгородського міського бюджету та повернення кредитів до спеціального фонду Вишгородського міського бюджету — згідно з додатком № 4 до цього рішення;
— надання кредитів з Вишгородського міського бюджету, у тому числі надання кредитів із загального фонду Вишгородського міського бюджету та надання кредитів із спеціального фонду Вишгородського міського бюджету – згідно з додатком № 4 до цього рішення;
— профіцит загального фонду Вишгородського міського бюджету у сумі 27 745,3 тис. грн – згідно з додатком № 2 до цього рішення;
— дефіцит спеціального фонду Вишгородського міського бюджету у сумі 27 745,3 тис. грн – згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Вишгородського міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 68 055,0 тис. грн та спеціальному фонду 35 830,6 тис. грн – згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Вишгородського міського бюджету у сумі 50 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№ 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку – згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд Вишгородського міського бюджету у сумі 200 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Вишгородського міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
— оплата праці працівників бюджетних установ;
— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчування;
— оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
— поточні трансферти населенню
8. Затвердити у складі видатків Вишгородського міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 53 913,8 тис. грн – згідно з додатком № 7 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Вишгородському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів Вишгородського міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ – відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді Вишгородського міського бюджету на 2017 рік:
– до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України;
– джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України щодо Вишгородського міського бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року.
16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ
Додатки – див. на сайті газети «Вишгород», на сайті міськради
та у наступних номерах газети «Вишгород»