05.06.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

Рішення від 06 вересня 2016 р. №15/6
З метою врегулювання питань по наданню земельних ділянок у користування суб’єктам господарювання під розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Вишгороді, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», ст. ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді (додаток № 1).
2. Затвердити форму договору особистого строкового сервітуту (додаток № 2).
3. Встановити земельний сервітут на право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) для замовників та власників тимчасових споруд, що одержують у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди на строк його дії.
4. Доручити міському голові укладати договори особистого строкового сервітуту із замовниками та власниками тимчасових споруд, що одержують у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди на строк його дії.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
6. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в газеті «Вишгород» та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.
Міський голова Олексій МОМОТ

Додаток №1
до рішення міської ради від 06 вересня 2016 р. №15/6

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

Це Положення визначає основні вимоги щодо порядку та умов розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді, вимоги щодо їх розміщення, облаштування та утримання, подання заяв для оформлення паспорту прив’язки і є обов’язковим для виконання для всіх фізичних та юридичних осіб незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості, форм власності та виду діяльності.
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі — ТС) — одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. ТС для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей — площею не більше 30 кв. м по зовнішньому контуру.
До ТС належать: споруди функціонального призначення — контейнери (у т. ч. для прийому вторинної сировини), кіоски, павільйони, ларі, ларьки, палатки (намети), сезонні майданчики, автомагазини, автокіоски, авторозвозки, автокафе, лавки-автопричепи, візки, спеціальне торговельно-технологічне обладнання, розноски, лотки, торговельні автомати.
Розміщення ТС на земельних ділянках, які надані в оренду або є власністю суб’єктів господарювання, здійснюється відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності».

1. Загальні положення.
1.1. Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді розроблене відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (далі по тексту — Наказ).
1.2. Розміщення ТС у м. Вишгороді здійснюється згідно з цим Положенням.
1.3. Розміщення ТС під час проведення загальноміських або державних заходів здійснюється відповідно до рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.
1.4. Рішення щодо розміщення ТС у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня, пересувних тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення здійснюється згідно з розпорядженням міського голови з (наступним) затвердженням його на засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
1.5. Розміщення об’єктів сезонної торгівлі (баштанні культури, квас, шкільний базар, ялинки тощо) здійснюється відповідно до рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради у визначених ним місцях терміном не більше трьох місяців.
1.6. Для розміщення групи ТС (але не більше п’яти) розробляється єдиний паспорт прив’язки ТС із прив’язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
1.7. Загальна площа холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд із ТС, необхідна для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС. Обладнання має розміщуватися поряд із ТС, композиційно ув’язуватись із нею і відображатись на схемі розміщення ТС та ескізах фасадів.
1.8. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження.
1.9. Відповідно оформленою в установленому порядку документацією для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС, оформлений відділом містобудування та архітектури Вишгородської міської ради (далі – Відділ).
1.10. Самовільне розміщення тимчасових споруд забороняється.
Самовільно розміщені тимчасові споруди підлягають знесенню у порядку, передбаченому розділом 10 цього Положення.
1.11. Розміщення ТС на території ринку, як підприємства торгівлі, визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди, погодженою та затвердженою в установленому законодавством порядку. Проектна та планувальна документація повинна бути розроблена суб’єктом господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, а також існуючих містобудівних обмежень та раціонального використання територій.

2. Терміни та поняття.
2.1. Терміни вживаються у такому значенні:
архітектурний тип ТС (далі — архітип) — зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;
замовник — суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;
комплексна схема розміщення ТС — схема розміщення ТС на території міста Вишгорода або його частині. Комплексна схема розміщення ТС складається з текстових та графічних матеріалів, якими визначаються місця розташування ТС на території міста або його частині, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою;
паспорт прив’язки ТС — комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
схема розміщення ТС — схема, виконана на топографо-геодезичній основі М 1:500 із показом місця розміщення ТС, червоних ліній, ліній регулювання забудови, місць підключення до інженерних мереж;
схема благоустрою ТС — схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);
типові ТС — види ТС, виконані за проектами повторного використання;
стаціонарна ТС — споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;
пересувна ТС — споруда, яка може не мати закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності. До пересувних ТС відносяться автомагазини, авторозвозки, автокафе, лавки-автопричепи, візки, спеціальне торговельно-технологічне обладнання, розноски, лотки, торговельні автомати;
кіоск — тимчасова торгова споруда, площею до 10,0 кв .м, яка не має торгового залу для покупців. Продаж товарів здійснюється з торгового вікна;
павільйон — тимчасова торгова споруда, площею до 30,0 кв. м з торговим залом для покупців, у якому безпосередньо здійснюється продаж;
дозвіл на розміщення ТС — паспорт прив’язки ТС, що видається відділом містобудування та архітектури Вишгородської міської ради на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;
паспорт прив’язки ТС — комплект документів, у яких визначено місце розміщення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схема благоустрою прилеглої території, текстові та графічні матеріали щодо архітектурно-планувального, колористичного вирішення та інженерного забезпечення об’єкта;
прилегла до ТС територія — територія для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди в радіусі 10 м навколо ТС або до проїжджої частини дороги, або до меж земельної ділянки (території) іншого суб’єкта підприємницької діяльності;
сезонний майданчик — спеціально обладнана елементами благоустрою територія для здійснення підприємницької діяльності біля закладів ресторанного господарства без права будь-якої забудови, має обладнання та конструкції, що легко демонтуються, виносні меблі;
самовільно встановлена ТС — ТС, встановлена без паспорту прив’язки ТС. Відсутність паспорту прив’язки — в тому числі закінчення, призупинення терміну його дії та/або анулювання.

3. Паспорт прив’язки ТС.
3.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС.
3.2. Для підготовки паспорта прив’язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
3.3. Паспорт прив’язки ТС оформлюється Відділом за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
3.4. Паспорт прив’язки включає:
– схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;
– схему благоустрою прилеглої території;
– ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);
– технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
– реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
3.5. Схема розміщення ТС (виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат) виконується на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням місця розміщення ТС, червоних ліній, ліній регулювання забудови та місць підключення до інженерних мереж.
3.6. Схема благоустрою прилеглої території (виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат) виконується на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо) відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів України» та цього Положення.
3.7. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
3.8. Паспорт прив’язки підписується керівником Відділу та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.
3.9. Паспорт прив’язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий — у Відділі.

4. Розміщення тимчасових споруд за договором особистого строкового сервітуту.
4.1. Для розміщення тимчасової споруди з використанням земель комунальної власності заявник подає заяву згідно з додатком 2 до цього положення. До заяви додаються:
– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– графічні матеріали, виконані замовником на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням місця розташування ТС та зовнішнього виносного обладнання (за потреби), кресленнями контурів ТС та меж земельної ділянки з прив’язкою до місцевості;
– реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація, копія паспорту та ідентифікаційного коду).
Заява направляється на розгляд до Відділу.
4.2. Відділ визначає відповідність намірів щодо місця розташування ТС будівельним нормам, вимогам Генерального плану забудови міста, комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності).
За результатами розгляду поданих документів Відділ готує на чергове засідання виконавчого комітету міської ради проект рішення про надання дозволу на укладення договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС та видачу паспорту прив’язки.
У разі невідповідності ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам, містобудівній документації Відділ упродовж п’яти робочих днів із дня такого визначення надає замовнику аргументовану відмову.

4.3. При наданні дозволу на укладення договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС та видачі паспорта прив’язки виконавчий комітет Вишгородської міської ради доручає:
міському голові укласти із замовником договір особистого строкового сервітуту за формою, затвердженою міської радою;
відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради підготувати та видати паспорт прив’язки в порядку, передбаченому цим Положенням.
4.4. Строк розміщення ТС не може перевищувати трьох років.
4.5. Розмір плати за договором особистого строкового сервітуту визначається на рівні розміру орендної плати для даної земельної ділянки відповідного цільового призначення.

5. Порядок отримання паспорта
прив’язки ТС.
5.1. Після отримання рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на укладення договору особистого сервітуту для розміщення ТС та видачі паспорту прив’язки замовник звертається до Відділу із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив’язки ТС протягом строку, передбаченого п. 5.3 цього Положення.
До заяви додаються:
– схема розміщення ТС, виконана відповідно до вимог п. 3.5. цього Положення (у двох примірниках);
– ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, виконані відповідно до вимог п. 3.7. цього Положення (у двох примірниках);
– схема благоустрою прилеглої території, виконана відповідно до вимог п. 3.6. цього Положення (у двох примірниках);
– технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж (за наявності);
– копію договору особистого строкового сервітуту;
– нотаріально посвідчену згоду власника/користувача земельної ділянки на розміщення ТС в установленому порядку (в разі, якщо місце розміщення ТС частково або повністю потрапляє в межі земельної ділянки, наданої у власність або користування іншій особі).
Зазначені документи замовником отримуються і оформляються самостійно.
5.2. На вимогу Відділу схема розміщення ТС погоджується з балансоутримувачем інженерних комунікацій — у разі розміщення ТС у межах охоронних зон цих комунікацій.
5.3. Термін дії рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на укладення договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС та видачі паспорта прив’язки для замовника діє протягом чотирьох місяців із дати прийняття рішення.
5.4. У разі неукладання договору особистого строкового сервітуту заявником у строк, зазначений в пункті 5.3 цього Положення, заява на оформлення паспорту прив’язки не приймається.
5.5. Паспорт прив’язки ТС оформлюється та реєструється в журналі реєстрації паспортів Відділом упродовж 10 робочих днів із дня подання заяви, зазначеної в п. 5.1. цього Положення.
5.6. Паспорт прив’язки ТС не надається за умови:
– подання неповного пакета документів, визначених пунктом 5.1. цього Положення;
– подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 5.1. цього Положення.
Ненадання паспорту прив’язки з інших підстав не допускається.

6. Термін дії, продовження,
призупинення та анулювання паспорту прив’язки ТС.
6.1. Строк дії договору особистого сервітуту для розміщення ТС відповідає строку дії паспорта прив’язки ТС, якщо це не суперечить строкам реалізації положень Генерального плану забудови міста, плану зонування та детального плану територій та не може перевищувати 3 років.
6.2. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб’єкта господарювання, паспорт прив’язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив’язки або на новий строк.
6.3. Поновлення договору особистого строкового сервітуту здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради про поновлення строку дії паспорта прив’язки ТС.
Замовник подає заяву щодо поновлення договору особистого сервітуту та паспорту прив’язки ТС до Вишгородської міської ради, яка передається на розгляд Відділу, не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії паспорту прив’язки ТС. До заяви додається:
– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– довідка з органу ДПС про відсутність заборгованості зі сплати за земельну ділянку;
– довідка з відповідного комунального підприємства про відсутність заборгованості за послуги у сфері благоустрою та вивозу сміття;
– довідка відділу архітектури про відповідність зовнішнього стану та благоустрою вихідним матеріалам.
За результатами вивчення відповідності місця розташування ТС будівельним нормам, вимогам Генерального плану забудови міста готується проект рішення виконавчого комітету міської ради про поновлення строку дії паспорта прив’язки ТС чи про відмову.
6.4. У випадку прийняття відповідного рішення Відділ вносить зміни шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки з урахуванням змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж.
6.5. У поновленні строку дії паспорту прив’язки ТС може бути відмовлено у разі:
– змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, нормативно-правових актах, рішень Вишгородської міської ради, її виконавчого комітету, які безпосередньо впливають на розміщення та експлуатацію ТС;
– розташуванні будівель і споруд, інженерних мереж у межах території розміщення ТС;
 – недотримання замовником строків, зазначених у п. п. 5.3. та 6.3. Положення;
– недотримання вимог паспорта прив’язки ТС;
– ненадання документів, зазначених у п. 6.3 цього Положення.
6.6. У випадку відмови в продовженні строку дії паспорта прив’язки ТС виконавчий комітет міської ради зобов’язує Замовника у двотижневий термін демонтувати ТС та відновити благоустрій на місці розміщення ТС.
6.7. Дія паспорта прив’язки призупиняється Відділом за таких умов:
– необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, — з обов’язковим попередженням власника ТС за 1 місяць;
– необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, — без попередження.
6.8. Балансоутримувачі інженерних мереж зобов’язані попередити Відділ письмово про проведення ремонтних робіт:
планових ремонтних робіт — за 40 календарних днів до дати їх проведення, із зазначенням терміну проведення робіт;
аварійних ремонтних робіт — упродовж двох годин з часу виникнення аварійної ситуації, із зазначенням терміну проведення робіт.
6.9. Призупинення дії дозволу на розміщення ТС оформлюється листом за підписом начальника Відділу. До листа додається викопіювання з плану міста М 1:500 із показом тимчасового місця розміщення ТС. Лист про призупинення паспорту прив’язки ТС оформлюється в двох примірниках, один із яких знаходиться у Відділі, другий — надається замовнику під підпис або направляється поштою (листом із повідомленням) на адресу, зазначену в паспорті прив’язки ТС.
6.10. Підставами для відновлення дії дозволу на розміщення ТС є завершення планових ремонтних або аварійних ремонтних робіт.
6.11. Дія дозволу на розміщення ТС анулюється за поданням Відділу на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради за таких умов:
– недотримання вимог паспорта прив’язки при встановленні ТС;
– недотримання замовником умов договору особистого строкового договору;
– невиконання приписів відділу містобудування та архітектури про зовнішній стан (п. 8.6 та п. 9.3 цього Положення)
– невстановлення ТС упродовж 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки;
– складення впродовж року трьох протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
– надання під час підготовки паспорта прив’язки ТС недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 5.1. цього Положення.

7. Встановлення ТС.
7.1. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки.
7.2. Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.
7.3. Виконання благоустрою замовником є обов’язковим.
7.4. Упродовж 5 днів після розміщення ТС замовник зобов’язаний подати до Відділу письмову заяву-декларацію за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки.
7.5. Протягом 10 днів після розміщення ТС замовник зобов’язаний укласти договір з відповідним комунальним підприємством на одержання послуг у сфері благоустрою та вивозу сміття.
7.6. Розміщення та встановлення ТС самовільно забороняється.
 
8. Вимоги до розміщення, зовнішнього вигляду ТС та благоустрою прилеглої території.
8.1. Зовнішній вигляд типової ТС повинен відповідати затвердженій формі (у разі наявності) ескізу, відповідно до затверджених Відділом ескізних матеріалів (висота, матеріали і т. д.). ТС виготовлені за індивідуальним проектом, мають відповідати сучасним архітектурно-художнім вимогам міського дизайну (без порушення композиції), стилістики міського середовища та логіці архітектурного рішення оточуючого міського середовища і з часом не втрачати своїх якостей.
8.2. Кіоски, павільйони, торгові ряди й інші об’єкти торгівлі і послуг повинні мати вивіску, що визначає профіль підприємства: інформаційну табличку із вказівкою назви суб’єкта підприємницької діяльності та режиму роботи підприємства.
8.3. Власники (користувачі) ТС зобов’язані забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом своїх об’єктів: тримати в чистоті і порядку, своєчасно фарбувати й усувати пошкодження в скляних вивісках, конструктивних елементах фасадів.
8.4. Власники (користувачі) ТС зобов’язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС згідно з паспортом прив’язки.
8.5. У разі, коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до Відділу з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив’язки у частині ескізів фасадів. Відділ розглядає нові ескізи фасадів ТС упродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви, та — за відсутності обґрунтованих заперечень — керівник Відділу візує нові ескізи фасадів ТС.
8.6. Власники (користувачі) ТС зобов’язані:
– підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом із ТС;
– укласти угоду на вивезення побутових відходів, забезпечити контроль за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасним вивезенням вмісту урн для сміття, належним утримання туалетів і біотуалетів (у разі наявності);
– виконувати умови договору особистого строкового сервітуту.
8.7. Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на дахах ТС і прилеглих територіях.
8.8. Благоустрій виконується як обов’язковий супутній захід при розміщенні ТС відповідно до паспорта прив’язки ТС.
8.9. Біля кожної ТС має бути зовнішнє штучне освітлення, а також — впритул до неї — покриття вдосконаленого типу завширшки:
– по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – не менше 2 м (у разі технічної можливості) та з урахуванням існуючої забудови;
– з боку службового входу та бічних фасадів – 1 м.
8.10. У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару, до неї з тротуару має бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.
8.11. До ТС має бути передбачений зручний під’їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського громадського транспорту.
8.12. Біля ТС має бути встановлена стаціонарна урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території.
8.13. Власники (користувачі) ТС зобов’язані забезпечити догляд за газонами і зеленими насадженнями, якщо такі входять у закріплену за ними територію.
 
9. Контроль за розміщенням
та утриманням ТС.
9.1. Відповідальним за утримання ТС у належному експлуатаційному та санітарному стані є Замовник.
9.2. Контроль за утриманням ТС в належному стані та додержанням вимог цього Порядку та паспорта прив’язки здійснює Відділ — у межах наданих повноважень.
Контроль за виконанням умов договору особистого строкового сервітуту покладається на земельний відділ виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
9.3. В разі неналежного утримання ТС, порушення вимог паспорту прив’язки, цього Положення та діючого законодавства Відділ складає припис про усунення порушень. Припис направляється в письмовій формі поштою (листом із повідомленням) або вручається уповноваженому представнику Власника (Користувача) ТС особисто під підпис. Власник (користувач) ТС зобов’язаний усунути порушення, зазначені в приписі, та повідомити про це Відділ у письмовій формі в 15-денний термін з дня отримання припису.
9.4. Контроль за виконанням приписів здійснює Відділ. У разі невиконання вимог, зазначених у приписі, за поданням Відділу органом, уповноваженим виконавчим комітетом Вишгородської міської ради на складання протоколів про адміністративне правопорушення в сфері благоустрою, складається протокол.
9.5. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди така ТС підлягає демонтажу (відповідно до розділу 10 цього Положення).

10. Знесення ТС.
10.1. Тимчасові споруди підлягають знесенню за рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради з наступних підстав:
– самовільно встановлена ТС (відсутній паспорт прив’язки ТС);
– закінчився строк дії паспорта прив’язки ТС;
– анульований паспорт прив’язки ТС;
– виявлення грубих порушень Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833;
– невиконання обтяжень при встановленні ТС.
10.2. Факт порушення фіксується актом обстеження, який має бути підписаний представниками Відділу, органом, уповноваженим виконавчим комітетом Вишгородської міської ради на складання протоколів про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою, та власником тимчасової споруди. У разі відмови у підписанні акта власником ТС в акті робиться відповідна відмітка.
10.3. Відповідно до складеного акта про порушення, викладені у п. 10.1, Відділ готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про знесення ТС.
10.4. ТС підлягають знесенню силами власника у двотижневий термін після отримання відповідного рішення виконавчого комітету міської ради про знесення тимчасової споруди.
10.5. Рішення виконавчого комітету міської ради про знесення тимчасової споруди Відділ надсилає суб’єкту господарювання поштою, з повідомленням про вручення, або вручає особисто, під розписку.
10.6. У разі, коли власник ТС не виявлений або відмовляється від знесення ТС власними силами у встановлений термін, знесення такої ТС здійснює організація, визначена виконавчим комітетом міською радою (далі — Організація) у присутності представників Відділу, органу, уповноваженого виконавчим комітетом міської ради на складання протоколів про адміністративне правопорушення в сфері благоустрою.

10.7. Відключення ТС від інженерних мереж проводиться експлуатуючими організаціями цих мереж упродовж 5 робочих днів із моменту отримання рішення виконавчого комітету міської ради про знесення.
10.8. Після знесення тимчасова споруда/конструкції ТС приймається на зберігання Організацією, про що складається відповідний акт, який підписується представниками структур, зазначених у п. 10.2. цього Порядку.
 10.9. У разі, якщо розміри або конструкція ТС не дозволяє провести цілісний демонтаж, Організація проводить її розбирання.
10.10. За наявності інвентаря та/або товару, який буде виявлений під час розбирання ТС, його наявність фіксується актом, складеним Організацією за участю представників структур, зазначених у п.10.2, та передається власнику ТС.
10.11. У випадку відмови власника в отриманні інвентаря/товару, який був виявлений під час розбирання ТС, Організацією складається відповідний акт за участю представників структур, зазначених у п.10.2, та приймається рішення про його зберігання/утилізацію.
10.12. Дотримання громадського порядку під час знесення тимчасової споруди забезпечує відділ поліції — за зверненням Організації.
10.13. Знесені тимчасові споруди, якщо їх власники не виявлені впродовж 30 днів із часу знесення, беруться на облік Відділом.
 10.14. Демонтована ТС передається по акту прийому-передачі власнику або його представнику після оплати ним робіт із демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС, відновлення благоустрою на місці розміщення ТС та передачі земельної ділянки міській раді.
Секретар міської ради Т. БРАЖНІКОВА

 

Додаток № 1
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді


 ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва ТС)

Замовник __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування, П.І.Б., реквізити замовника)
Примірник № * ______________
Реєстраційний № _____________
Паспорт прив’язки виданий
__________________________________________________________________
(керівник (заступник керівника) управління містобудування та архітектури Вишгородської міської ради)
Дата видачі «____» ____________ 20__ року
Паспорт прив’язки дійсний до «____» ____________ 20__ року
_____________________________________________ М.П.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
 
Паспорт прив’язки продовжено до «____» ___________ 20__ року
_____________________________________________ М.П.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

 
ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)
Місце креслення

М 1:50
 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
Площа земельної ділянки
згідно з документами на землекористування
Місце креслення
____ га
М 1:500
Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.
Умовні позначення:
_________________________________________________________________
* Паспорт прив’язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий – зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив’язки.
________ ______________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) управління містобудування
та архітектури )
М.П.
Дата складання «____» ____________ 20__ року

 

Додаток № 2
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді

_________________________________
_________________________________
_________________________________
 
 
ЗАЯВА
  
Прошу надати дозвіл на укладання договору особистого строкового сервітуту для розміщення __________________________________________________________________
(об’єкт, на який видається документ, розмір )
Розміром ______________________, на земельній ділянці площею _______м2
__________________________________________________________________ (місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ )
__________________________________________________________
( у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім.’я, по батькові та прізвище ФОП)
__________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця — платника податків та інших обов’язкових платежів)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ ФОП/ уповноваженої особи)
__________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)
«__»_________20__ р. ___________ _______________________
(телефон) (підпис керівника юридичної особи /фізичної особи-підприємця)

Документи, що додаються до заяви: ____________________________________________________________________________________

 

Додаток № 3
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді

ЗАЯВА
Заявник (суб’єкт господарювання) ____________________________________
Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого __________________ від ____________ №_____, виконані у повному обсязі.
_________________________________________________________________
(П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи-підприємця, підпис, дата, печатка /за наявності/)

 

Додаток № 2
до рішення міської ради
від 06 вересня 2016 р. № 15/6

Договір про встановлення особистого строкового сервітуту на територію
(об’єкт благоустрою) для розміщення тимчасової споруди

Місто Вишгород Київської області                  «___» ____________  20__ року
Ми, що нижче підписалися:
Вишгородська міська рада Київської області, місцезнаходження: Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, в особі міського голови Момота Олексія Вікторовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі — «Власник», з однієї Сторони, та громадянин України — фізична особа-підприємець _____________________________________________(або повна назва суб’єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний номер згідно з ДРФО платників податків _____________ (або код ЄДРПОУ для юридичної особи), який зареєстрований за адресою: м. ____________________________ ________________________________________
(або місцезнаходження юридичної особи), паспорт:______________, виданий ________________________, та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності від___________________, виданого _________________________________________
(або Статуту підприємства (товариства) та/або наказу, протоколу, довіреності), надалі – «Сервітуарій», з іншої Сторони,
керуючись рішенням Вишгородської міської ради від _________ № ______, уклали цей Договір про наступне:
1.     Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є особистий строковий сервітут, встановлений виключно «Сервітуарію» на територію (об’єкт благоустрою) в м. Вишгороді, на якій буде розміщуватись та використовуватись для провадження підприємницької діяльності тимчасова споруда (далі — ТС) площею ___ кв. м.
1.2. Об’єктом особистого строкового сервітуту за цим Договором є територія (об’єкт благоустрою) в м. Вишгороді на вул._____________________  площею ________кв. м, кадастровий номер ____________________________, розташування та межі якої зазначено в Додатку до цього Договору.
1.3. Особистий строковий сервітут встановлено __________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи)
на умовах, зазначених у цьому Договорі.   
1.4. Цим Договором, окрім території (об’єкта благоустрою), на яку «Сервітуарію» встановлено особистий строковий сервітут, за тимчасовою спорудою «Сервітуарія» закріплюється територія для благоустрою (підтримання в санітарному стані) площею ________кв. м. Плата за закріплену за «Сервітуарієм» територію для благоустрою (підтримання в санітарному стані) не справляється.
Витрати на утримання в санітарному стані закріпленої тимчасовою спорудою «Сервітуарія» території здійснюються за рахунок «Сервітуарія».
1.5. Цей Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.
2.     Строк дії Договору
2.1. Договір набуває чинності на _______ роки з моменту його підписання повноважними представниками Сторін.
2.3. Після закінчення строку дії Договору «Сервітуарій» має право на укладення на новий строк нового договору особистого строкового сервітуту у разі ухвалення виконавчим комітетом Вишгородської міської ради відповідного рішення щодо розміщення (продовження розміщення) «Сервітуарієм» тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.
2.4. Цей Договір вважається достроково припиненим (розірваним), якщо змінився власник або користувач ТС, для розміщення якої було укладено цей Договір. 
2.5. Новий власник або користувач ТС звертається до «Власника» з відповідною заявою та відповідними документами для прийняття нового рішення виконавчим комітетом міської ради щодо нього.
3.   Розрахунки за Договором
3.1. За користування особистим строковим сервітутом для розміщення та використання ТС для провадження підприємницької діяльності «Сервітуарій» сплачує «Власнику» річну плату в розмірі ______ відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (території), яка визначається Управлінням Держгеокадастру у Вишгородському районі Київської області для кожного календарного року.
Відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від___________________________, виданого Управлінням Держгеокадастру у Вишгородському районі Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ______________________. Річний розмір плати за цим Договором на _____ рік становить _______________________, щомісячно ______________________________.
3.2. Визначення розміру плати на кожен наступний календарний рік здійснюється «Сервітуарієм» самостійно на підставі даних витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на відповідний календарний рік та встановленого в Договорі річного розміру плати за користування особистим строковим сервітутом.
3.3. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 20-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок №  __________, МФО ___________, Код ЄДРПОУ _________, ГУ ДКСУ у Київській області, Код бюджетної класифікації доходів 24060300 «Інші надходження» (за користування особистим строковим сервітутом).
3.4. Плата за Договором здійснюється «Сервітуарієм» виключно в грошовій формі, у безготівковому порядку, з обов’язковим зазначенням у платіжному дорученні або квитанції номеру та дати договору, а також періоду (місяця та року), за який сплачується плата за користування особистим строковим сервітутом.
3.5. «Сервітуарій» має право сплатити плату за користування особистим строковим сервітутом на майбутній період (авансовий платіж) у межах всієї суми, що підлягає сплаті за користування особистим строковим сервітутом за відповідний календарний рік або за декілька календарних місяців відповідного календарного року.

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена «Сервітуарієм» на майбутній період плата (авансовий платіж) не підлягає поверненню «Сервітуарію».
3.6. «Сервітуарій» сплачує плату за користування особистим строковим сервітутом за цим Договором упродовж усього строку його дії, починаючи з дати (моменту) укладення цього Договору.
Датою (моментом) укладення цього Договору є дата його підписання Сторонами.
Якщо початок та закінчення дії Договору не співпадають/збігаються з початком або закінченням відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за такий календарний місяць здійснюється пропорційно кількості календарних днів, упродовж яких діяв цей Договір.
3.7. Розмір плати за цим Договором підлягає обов’язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України або прийняття Вишгородською міською радою відповідних рішень, якими регулюється плата за розміщення ТС або змінюється розмір орендної плати за землю, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
3.8.У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом у строки, передбачені цим Договором, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення виконання зобов’язання від несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день прострочення платежу.
3.9. У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом упродовж двох календарних місяців поспіль, цей Договір вважається достроково розірваним «Власником» в односторонньому порядку. Моментом дострокового розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім календарним днем здійснення платежу за відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати «Сервітуарієм» упродовж двох календарних місяців поспіль плати за користування особистим строковим сервітутом дострокове розірвання цього Договору відбувається за фактом несплати «Сервітуарієм» коштів за відповідний період без будь-яких додаткових письмових чи усних повідомлень іншої Сторони.
З моменту дострокового розірвання Договору «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на вказаній у цьому Договорі території, що тягне за собою скасування виконавчим комітетом Вишгородської міської ради відповідного рішення щодо розміщення «Сервітуарієм» ТС та її демонтажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3.10. Після закінчення строку розміщення ТС, вказаного в цьому Договорі, «Сервітуарій» при поновленні на новий строк дозволу на її розміщення подає «Виконавцю» підтвердження сплати всієї суми платежів по цьому Договору. Підтвердження проведення платежів здійснюється платіжними документами (платіжні доручення та/або квитанції з відповідними відмітками банківської установи).
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. «Власник» має право:
4.1.1. Вимагати від «Сервітуарія» використання особистого строкового сервітуту, встановленого цим Договором, виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.
4.1.2. Вимагати від «Сервітуарія» своєчасного внесення плати за користування особистим строковим сервітутом.
4.1.3. Вимагати від «Сервітуарія» підтримувати в належному стані територію, закріплену за ТС для благоустрою, а також її зовнішній та естетичний вигляд.
4.1.4. Здійснювати перевірки дотримання «Сервітуарієм» умов Договору, в т. ч. щодо своєчасної плати за користування особистим строковим сервітутом, сплати нарахованих штрафних санкцій та підтримання закріпленої за ТС території в належному санітарному стані.
4.1.5. У разі порушення «Сервітуарієм» умов Договору достроково розірвати (припинити) Договір у порядку, визначеному чинним законодавством України, а у випадках, передбачених у Договорі, — в порядку, вказаному в ньому.
4.1.6. Змінювати розмір плати, встановленої в Договорі, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. При зміні розміру плати по договору «Власник» односторонньо письмово повідомляє про це «Сервітуарія».
4.1.7. Приймати рішення про тимчасове або постійне перенесення ТС «Сервітуарія» після направлення «Сервітуарію» відповідного письмового повідомлення не пізніше, ніж за 15 календарних днів до запланованої дати її перенесення, із зазначенням у повідомленні нового її місця та строку перенесення (тимчасово чи постійно).
4.1.8. Встановлений (передбачений) цим Договором особистий строковий сервітут не позбавляє «Власника» прав володіння, користування або розпорядження об’єктом цього Договору та закріпленою за ТС «Сервітуарія» територією для благоустрою (санітарного прибирання).
4.1.9. В односторонньому порядку розірвати цей Договір та прийняти рішення про скасування рішення «Власника» щодо розміщення «Сервітуарієм» ТС у випадках порушення «Сервітуарієм» п. п. 3.9. та 4.4.5. Договору, а також при систематичному, більше трьох разів, фіксуванні випадків порушення п. 4.4.4. цього Договору. Порядок одностороннього розірвання Договору визначено п. 3.9. цього  Договору.
4.2. «Власник» зобов’язаний:
4.2.1. Не перешкоджати «Сервітуарію» використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності.
4.3. «Сервітуарій» має право:
4.3.1. Використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності, за умови дотримання умов цього Договору.
4.3.2. Після закінчення строку дії Договору звернутися до «Власника» з клопотанням щодо укладення відповідного договору на новий строк. «Сервітуарій», який упродовж строку дії Договору не допускав порушення його умов, у т. ч. по оплаті, має по відношенню до інших осіб пріоритетне право після закінчення строку дії цього Договору на укладення з ним нового договору.
4.4. «Сервітуарій» зобов’язаний:
4.4.1. Дотримуватися умов цього Договору. Використовувати встановлений особистий строковий сервітут виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.
4.4.2. Своєчасно вносити плату за користування особистим строковим сервітутом. У порядку, визначеному Договором, самостійно визначати щорічні та щомісячні платежі за користування особистим строковим сервітутом, а також самостійно обраховувати та сплачувати штрафні санкції (пеню) у випадку порушення строків оплати Договору. 
4.4.3. Не передавати будь-яким способом права за Договором третім особам.
4.4.4. За власний рахунок забезпечувати підтримання в належному стані території, на якій розміщується ТС, її зовнішній вигляд, а також територію, закріплену за ТС згідно з п. 1.4. цього Договору.
4.4.5. Не допускати будівництва будь-яких будівель, споруд або інших об’єктів на території об’єкта благоустрою, на яку встановлено особистий строковий сервітут. Встановлений цим Договором особистий строковий сервітут не надає «Сервітуарію» права на проведення будь-якого будівництва на території, наданій йому для розміщення ТС, та території для забезпечення благоустрою (підтримання в санітарному стані).
4.4.6. Після закінчення строку дії Договору, якщо не буде прийняте рішення про продовження дозволу на розташування ТС «Сервітуарія» на новий строк, припинити користуватися територією (об’єктом благоустрою) для здійснення підприємницької діяльності та звільнити її від ТС у десятиденний термін.
5.  Інші умови договору
5.1. Зміна умов Договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою Сторін, а у випадках, визначених Договором, — в односторонньому порядку.
5.2. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості — в судовому порядку.
5.3. Цей Договір укладено у трьох примірниках на ___ аркушах кожний, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику — для кожної із Сторін, а третій примірник — для органу державної реєстрації речових прав.

   «Власник»:                                                          «Сервітуарій»:
 _________________                                                _____________________
 _________________                                                _____________________
 
Підпис:___________                                                 Підпис: ____________
                  М. П.                                                                            М. П.

Секретар ради Т. Бражнікова