31.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 3/5 від 25.12.2015 року «Про Вишгородський міський бюджет на 2016 рік»

Рішення від 07 липня 2016 року № 12/8 (перше пленарне засідання)

З огляду на необхідність планомірного соціального розвитку м. Вишгорода, запровадження прогресивних методів управління міським господарством, з метою використання бюджетних коштів для першочергових потреб територіальної громади міста, керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 11, 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Житлового кодексу УРСР, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 22, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 20 ст. 63 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. № 79-19, враховуючи висновок фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 02.02.2016 року, з метою своєчасного і повного здійснення видатків бюджету міська рада ВИРІШИЛА:

1. На підставі висновку фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету  Вишгородської міської ради від 02.02.2016 року про суму вільного залишку коштів загального фонду Вишгородського міського бюджету станом на 01.01.2016 року внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 25.12.2015 р. № 3/5 «Про Вишгородський міський бюджет на  2016 рік», а саме: 

1.1 Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду Вишгородського міського бюджету у розмірі 1 952 390 грн для здійснення фінансування видатків із міського бюджету відповідно до міських програм:

Збільшити кошторисні призначення на суму 1 000 000,00 грн на видатки у зв’язку з виникненням необхідності, а саме:

КФКВ 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) + 1 000 000,00 грн.

Збільшити кошторисні призначення на суму 550 000 грн на видатки у зв’язку з виникненням необхідності, а саме:

КФКВ 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) + 550 000,00 грн.

У зв’язку з рішенням Комісії з питань комунального господарства, благоустрою міста внести кошторисні призначення на впровадження засобів обліку витрат теплової енергії, а саме:

КФКВ 100208 Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (КП «Управляюча компанія»)

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) + 150 000,00 грн.

Збільшити кошторисні призначення на суму 152 390,00 грн на видатки на покриття витрат з оформлення договорів оренди земельних ділянок та подальшої орендної плати (згідно з листом від директора КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань» № 28 від 17 червня 2016 р.), а саме:

КФКВ 100203 КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам) + 152 390,00 грн.

Збільшити кошторисні призначення на суму 100000,00 грн на видатки на покриття витрат на поїздку дітей для участі у іемпіонаті Європи з танців (згідно з листом від директора танцювального колективу «Клерико» № 443 від 25.05.2016 р.), а саме:

КФКВ 110103 КЗК Вишгородський танцювальний колектив «Клерико»

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) + 100 000,00 грн.

2. На підставі висновку фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 02.02.2016 р. про суму залишку коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) станом на 01.01.2016 р, внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 25.12.2015 р. № 3/5 «Про Вишгородський міський бюджет на 2016 рік», а саме:

2.1. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) Вишгородського міського бюджету у розмірі 6 593 784,94 грн для здійснення фінансування видатків із міського бюджету відповідно до міських програм, а саме:

Збільшити кошторисні призначення  на суму 593 784,94 грн для придбання спецтехніки та для виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів благоустрою, а саме:

КФКВ 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) + 250 000,00  грн.

КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) + 343 784,94  грн.

Збільшити кошторисні призначення на суму 5 850 000,00 грн для виконання робіт із капітального ремонту доріг у місті Вишгороді.

КФКВ 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) + 5 850 000,00  грн.

У зв’язку з рішенням Комісії з питань комунального господарства, благоустрою міста внести кошторисні призначення на впровадження засобів обліку витрат теплової енергії, а саме:

КФКВ 100208 Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (КП «Управляюча компанія)

КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) + 150 000,00  грн.

2.2. Здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду бюджетних установ у межах річного бюджету, а саме:

Збільшити видатки на суму 950 000,00 грн.

КФКВ 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) + 950 000,00 грн. 

За рахунок зменшення видатків на суму 950 000,00 грн

КФКВ 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство

КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 950 000,00  грн.

4. Затвердити з врахуванням внесених змін:

доходи міського бюджету у сумі 61 801 200 грн, у т.ч.:

доходи загального фонду у сумі 56 029 700 грн

доходи спеціального фонду у сумі 5 771 500 грн

загальний обсяг видатків у сумі 76 316 249,94 грн, у т. ч.:

видатки загального фонду у сумі 48 480 965,00 грн

видатки спеціального фонду у сумі 27 835 284,94 грн

та внести зміни до додатків № 1, 3, рішення про міський бюджет на 2016 рік.

5. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І. В. підготувати  довідки про внесення змін.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Комісію з питань планування та формування бюджету міста та Комісію з питань комунального господарства, благоустрою міста міської ради.

Міський голова О. МОМОТ