28.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Вишгород

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради

від 07.04 2016 року № 88 

  

Умови проведення конкурсу

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті

загального користування у м. Вишгород

 

 1. Ці  Умови визначають порядок підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  м. Вишгород згідно Закону України “Про автомобільний транспорт”,  постанов Кабінету Мінітсрів України  №1081 від 03.12. 2008 року “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та  № 176 від 18.02.1997р. “Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України № 285 від 12.04.2007 року «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режиму руху»  і є обов’язковими для  виконання організатором, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.
 2. Організатором на міському автобусному маршруті загального користування що проходить у межах м. Вишгород  є виконавчий комітет Вишгородської міської ради (далі – організатор), який забезпечує організацію проведення конкурсу.
 3. Об’єкт конкурсу визначається організатором.
 4. Об’єктом конкурсу може бути маршрути  міського автобусного сполучення в м. Вишгород.
 5. Договір про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Вишгород укладається з переможцем конкурсу.

Строк дії договору становить від трьох до п’яти років.

У випадку відсутності у переможця конкурсу автотранспорту, який відповідає умовам конкурсу, за умови наявності інвестиційного проекту-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів, договір на об’єкт конкурсу укладається терміном на один рік.

 1. Основні умови конкурсу:

–            обслуговування перевезень автобусами категорії МЗ, не нижче класу А, місткістю не менше 15 місць для сидіння;

–            перевезення пільгових категорій пасажирів;

–            наявність достатньої кількості резервних автобусів;

–            регулярність руху на маршрутах — не менше 95%;

–            режим  руху на маршрутах — звичайний;

–            транспортний засіб на маршруті має бути пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 1.  Перевізники різних форм власності, які працюють на міській маршрутній мережі м. Вишгород, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані:

– виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів ;

– утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

– забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

– забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;

– організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

– забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

– забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

– забезпечувати безпеку дорожнього руху;

– забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

– забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху та обов’язковою наявністю в автобусах GPS/GPRS-контролю та відео-контролю   (відео-спостереження здійснюється за бажанням Перевізника);

– забезпечувати обов’язкову роботу транспортних засобів з 07.00 до 20.00 годину в звичайному режимі;

 1. Пільгові перевезення пасажирів здійснюються відповідно до чинного законодавства та індивідуальних пропозицій. Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти у пільгових перевезеннях, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 2.  У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах, використовують у достатній кількості сертифіковані транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт” та цим Умовам:

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Вишгород, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни які відповідають нормам Евро-2 або вище по викидах в атмосферу шкідливих речовин.

Для забезпечення перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі та в режимі маршрутного таксі залучаються автобуси загальноюпасажиромісткістю не менше 15 місць для сидіння.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

Перевізник забезпечує роботу на об’єкті конкурсу не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями допускаються спеціально облаштовані автобуси, які мають відповідний сертифікат.

 1. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам Конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які використовуватимуться на маршрутах, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на маршрутах на визначений період до п’яти років.
 2. До   участі   в  Конкурсі  не  допускаються  автомобільні перевізники, які:

–            визнані  банкрутами  або  щодо  яких  порушено   процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації) або які  проходять  процедуру  ліквідації  як суб’єкти господарювання;

–            подали  на розгляд  неналежним чином оформлені  документи чи документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

–            не відповідають вимогам  статті  34  Закону  України  “Про автомобільний транспорт”;

–            не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень,

–            передбачають    використовувати    на   маршрутах   автобуси, переобладнані  з  вантажних  транспортних засобів.

–            мають несплачені штрафні санкції,  неоскаржені у  судовому порядку  (що  були  накладені  не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

 1. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.
 2. Для  участі  у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 і такі документи:
 3.  Усі документи складаються державною мовою.
 4.  Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріпляються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
 5. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень  пасажирів (може  подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні); 
перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу,  державного  номерного знака, року випуску транспортного засобу;
копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті; 
документ, що підтверджує внесення  плати  за  участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
 копії свідоцтв про  реєстрацію  транспортних  засобів  або 
тимчасових  реєстраційних  талонів  автобусів,  що пропонуються до
використання на маршруті;
копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації); 
перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність; 
анкету за формою згідно з додатком 5 до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081;
копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

       Конверт (пакет) з позначкою «№1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

        Конверт (пакет) з позначкою «№2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкриваються під час засідання конкурсного комітету.

        У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

      Інформація, що міститься в документах, поданих перевізниками – претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною за станом на момент подання документів для участі в конкурсі.

 1. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати  проведення конкурсу.
 2. Про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів перевізник-претендент надає організатору заяву згідно з додатком 3до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081;
 3.  Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.
 4. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 5 до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, в якій передбачається питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності  відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
 5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.
 6. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.
 7. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена організатором до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.
 8. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 13 цих Умов, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
 9. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу.
 10. Подані на конкурс документи реєструються Організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.
 11. Переможцем конкурсу визначається перевізник-претендент, який набрав найбільшу кількість балів відповідно до показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
 12.  Усі інші питання, які стосуються організаційних та процедурних питань проведення конкурсу, вирішуються відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  03.12.2008р. № 1081,  “Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 18.02.1997р. № 176, Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режиму руху» та інших нормативно-правових актів.

Керуючий справами виконавчого комітету                                    Н.В.Василенко