27.11.2022

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Нові тарифи на воду та каналізацію

Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради 18 лютого 2016 року затверджені для всіх груп споживачів тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, а саме:

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  за 1 куб. м (грн):

ВодопостачанняВодовідведення
без ПДВз ПДВбез ПДВз ПДВ
Для всіх груп споживачів7,388,868,329,98

  • РаРазом: 18,84 грн (з ПДВ)

У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування.

Дані тарифи діятимуть для споживачів:

         приватного сектору;

         підприємств та організацій;

         ОСББ та ЖБК, з якими не укладені прямі договори на послуги водопостачання та водовідведення.

Новий тариф не передбачає розподіл на групи споживачів. Таким чином водопостачання зросте для всіх груп споживачів на 7,0%, водовідведення — на 12,1%.

Складові тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Складові тарифуВодопостачання %Водовідведення %
Рівень витрат, тис. грнРівень витрат, на 1 м3 грнРівень витрат, тис. грнРівень витрат на 1 м3 грн
1Витрати операційноі діяльності 9830,5   7,38100,0 9770,8   8,32100,0
2Витрати виробничої собівартості послуг 8697,3   6,64  88,5 8645,1  7,36  88,6
у т.ч. прямі матеріальні витрати 4021,2   3,02 40,9 5511,9  4,69  56,4
Прямі матеріальні витрати на оплату праці 2063,3   1,55 21,0 1551,8  1,32  15,9
Амортвідрахування   831,0   0,62   8,5   900,0  0,77    9,2
Інші прямі витрати 1212,4   0,91 12,3   109,9  0,09    1,1
у т.ч. податки   684,9   0,52   7,0
3Загальновиробничі витрати   569,4   0,43   5,8   571,5  0,49    5,8
4Адміністративні витрати 1029,6   0,77 10,5 1020,9  0,87  10,4
5Витрати на збут     56,5   0,04   1,0     57,2  0,05    1,0
6Інші витрати операційної діяльності     47,1   0,04   0,0     47,6  0,04    0,0

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                           (з використанням внутрішньобудинкових систем) за 1 куб. м (грн):

Постачання холодної води                             (з використанням внутрішньобудинкових систем)Водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем)
без ПДВз ПДВбез ПДВз ПДВ
Для всіх груп споживачів8,109,729,0310,84

Разом:  20,56 грн (з ПДВ)

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                 (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше.

Дані тарифи діятимуть для споживачів, з якими укладені прямі договори на послуги водопостачання та водовідведення:

         багатоповерхових будинків;

         ОСББ та ЖБК.

У розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське обслуговування, періодичну повірку лічильників.

№ з/пПлановані витрати за елементами Код рядкаЦентралізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем)
усього, тис. грнгрн/куб. мусього, тис. грн

грн/

куб. м

1

Виробнича собівартість, усього,

у тому числі:

001 6346,80    7,38 7155,2   8,32

прямі матеріальні витрати,

у тому числі:

002 6346,80    7,38 7155,2   8,32
на придбання питної води з системи централізованого водопостачання003 6346,80    7,38 7155,2   8,32
на придбання електроенергії004
інші прямі матеріальні витрати005
2Прямі витрати на оплату праці006
3інші прямі витрати, у тому числі:007
єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників008
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних із наданням послуг009
інші прямі витрати010
4Загальновиробничі витрати011
5Адміністративні витрати012
6Витрати на збут013   622,00    0,72  614,80   0,71
7Інші операційні витрати014
8Фінансові витрати015
9Усього витрати повної собівартості016 6968,80    8,10 7770  9,03
Плановий прибуток017
Податок на прибуток018
Чистий прибуток, у тому числі:019
резервний фонд (капітал)021
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)022
10Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами023  6968,807770
11Прогнозований обсяг водопостачання споживачам багатоквартирних будинків усього (тис. куб. м)024   860,0 860,0
12Середньозважений тариф (без ПДВ)    8,10  9,03
13Податок на додану вартість (20%)    1,62  1,81
14Середньозважений тариф (з ПДВ)    9,7210,84

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення сформовані відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обґрунтованих витрат, економічних розрахунків, кошторисів — з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Метою підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення є впорядкування тарифів для створення умов економічно ефективної та безперебійної роботи підприємства при  покритті  витрат підприємства за надані послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво з урахуванням технічних можливостей підприємства.

У результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, пального та супутних матеріалів, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати  підприємства на послуги з водопостачання  та водовідведення зросли:

 •  Електроенергія — з 1,23 грн/кВт год. без ПДВ, до 1,59 грн/кВт год. без ПДВ, тобто 29,3%  і тенденція зростання тарифу на електроенергію не припиняється;
 • Паливо-мастильні матеріали в середньому зросли на 22,0%;
 • ВАТ АК «Київводоканал» з 01.05.2015 р. збільшив ціну за очистку стоків – з 2,98 грн/м³ для всіх груп споживачів до 3,41 грн/м³ без ПДВ, тобто на 14,4%, а це додатково 120,0 тис. грн у місяць.
 • Вартість послуг за опалення приміщень — з 1037,66 грн за 1 Гкал до 1348,28 грн за 1 Гкал без ПДВ, тобто на 29,9%;
 • Матеріальні витрати (поточні ремонти ) зросли на 38,6%;
 • Зросла мінімальна заробітна плата з 1218,0 грн у діючому тарифі, до 1378,0 грн на даний час, тобто на 13,0% ;
 • Розмір податків: користування надрами — з 539,7 тис. грн до 623,6 тис. грн за рік, тобто на 15,5%;
 • Витрати на послуги охорони ВНС «Центральна» — з 175,2 тис. грн до 292,8 тис. грн за рік, тобто на 67,1%;
 • Послуги паспортного столу (списки про переміщення мешканців) — з 2,2 тис. до 23,0 тис. за рік, тобто майже в 10,5 раза.

Усі ці факторипризвели до зростання собівартості послуг, а підприємство — до збитковості.

За результатами фінансово-господарської діяльності, підприємство за 2015 рік від здійснення основної діяльності отримало збитки, які склали: водопостачання – 212,0 тис. грн; водовідведення – 983,0 тис. грн; разом — 1 млн 195 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року заборгованість населення  м. Вишгорода за отримані  послуги  водопостачання та водовідведення складає 3 млн 117 тис. грн.

Вишгородським МКП «Водоканал» за 2015 рік здійснена оплата за спожиту електроенергію в розмірі 3 млн 245 тис. грн (на 43,0 тис. грн більше, ніж закладено у тарифі), ПАТ АК «Київводоканалу» за послуги водовідведення — 3 млн 835 тис. грн.  Невідповідність діючих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення їхній реальній собівартості тягне за собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг. Так виникла заборгованісь підприємства перед ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків м. Вишгорода — у сумі 3 млн 428 тис. грн.

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення не включаються до складу тарифів на послуги Вишгородського МКП «Водоканал».

Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» — за послуги водовідведення, паливно-мастильних матеріалів, податків та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.

                                  Директор Вишгородського МКП «Водоканал» ГеоргійЧЕБАН