31.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Нові тарифи на воду та каналізацію

Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради 18 лютого 2016 року затверджені для всіх груп споживачів тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, а саме:

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  за 1 куб. м (грн):

Водопостачання Водовідведення
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
Для всіх груп споживачів 7,38 8,86 8,32 9,98

  • РаРазом: 18,84 грн (з ПДВ)

У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування.

Дані тарифи діятимуть для споживачів:

         приватного сектору;

         підприємств та організацій;

         ОСББ та ЖБК, з якими не укладені прямі договори на послуги водопостачання та водовідведення.

Новий тариф не передбачає розподіл на групи споживачів. Таким чином водопостачання зросте для всіх груп споживачів на 7,0%, водовідведення — на 12,1%.

Складові тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Складові тарифу Водопостачання  % Водовідведення  %
Рівень витрат, тис. грн Рівень витрат, на 1 м3 грн Рівень витрат, тис. грн Рівень витрат на 1 м3 грн
1 Витрати операційноі діяльності  9830,5    7,38 100,0  9770,8    8,32 100,0
2 Витрати виробничої собівартості послуг  8697,3    6,64   88,5  8645,1   7,36   88,6
у т.ч. прямі матеріальні витрати  4021,2    3,02  40,9  5511,9   4,69   56,4
Прямі матеріальні витрати на оплату праці  2063,3    1,55  21,0  1551,8   1,32   15,9
Амортвідрахування    831,0    0,62    8,5    900,0   0,77     9,2
Інші прямі витрати  1212,4    0,91  12,3    109,9   0,09     1,1
у т.ч. податки    684,9    0,52    7,0
3 Загальновиробничі витрати    569,4    0,43    5,8    571,5   0,49     5,8
4 Адміністративні витрати  1029,6    0,77  10,5  1020,9   0,87   10,4
5 Витрати на збут      56,5    0,04    1,0      57,2   0,05     1,0
6 Інші витрати операційної діяльності      47,1    0,04    0,0      47,6   0,04     0,0

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                           (з використанням внутрішньобудинкових систем) за 1 куб. м (грн):

Постачання холодної води                             (з використанням внутрішньобудинкових систем) Водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем)
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
Для всіх груп споживачів 8,10 9,72 9,03 10,84

Разом:  20,56 грн (з ПДВ)

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                 (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше.

Дані тарифи діятимуть для споживачів, з якими укладені прямі договори на послуги водопостачання та водовідведення:

         багатоповерхових будинків;

         ОСББ та ЖБК.

У розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське обслуговування, періодичну повірку лічильників.

№ з/п Плановані витрати за елементами Код рядка Централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) Централізоване водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем)
усього, тис. грн грн/куб. м усього, тис. грн

грн/

куб. м

1

Виробнича собівартість, усього,

у тому числі:

001  6346,80     7,38  7155,2    8,32

прямі матеріальні витрати,

у тому числі:

002  6346,80     7,38  7155,2    8,32
на придбання питної води з системи централізованого водопостачання 003  6346,80     7,38  7155,2    8,32
на придбання електроенергії 004
інші прямі матеріальні витрати 005
2 Прямі витрати на оплату праці 006
3 інші прямі витрати, у тому числі: 007
єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників 008
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних із наданням послуг 009
інші прямі витрати 010
4 Загальновиробничі витрати 011
5 Адміністративні витрати 012
6 Витрати на збут 013    622,00     0,72   614,80    0,71
7 Інші операційні витрати 014
8 Фінансові витрати 015
9 Усього витрати повної собівартості 016  6968,80     8,10  7770   9,03
Плановий прибуток 017
Податок на прибуток 018
Чистий прибуток, у тому числі: 019
резервний фонд (капітал) 021
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 022
10 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 023   6968,80 7770
11 Прогнозований обсяг водопостачання споживачам багатоквартирних будинків усього (тис. куб. м) 024    860,0  860,0
12 Середньозважений тариф (без ПДВ)     8,10   9,03
13 Податок на додану вартість (20%)     1,62   1,81
14 Середньозважений тариф (з ПДВ)     9,72 10,84

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення сформовані відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обґрунтованих витрат, економічних розрахунків, кошторисів — з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Метою підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення є впорядкування тарифів для створення умов економічно ефективної та безперебійної роботи підприємства при  покритті  витрат підприємства за надані послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво з урахуванням технічних можливостей підприємства.

У результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, пального та супутних матеріалів, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати  підприємства на послуги з водопостачання  та водовідведення зросли:

 •  Електроенергія — з 1,23 грн/кВт год. без ПДВ, до 1,59 грн/кВт год. без ПДВ, тобто 29,3%  і тенденція зростання тарифу на електроенергію не припиняється;
 • Паливо-мастильні матеріали в середньому зросли на 22,0%;
 • ВАТ АК «Київводоканал» з 01.05.2015 р. збільшив ціну за очистку стоків – з 2,98 грн/м³ для всіх груп споживачів до 3,41 грн/м³ без ПДВ, тобто на 14,4%, а це додатково 120,0 тис. грн у місяць.
 • Вартість послуг за опалення приміщень — з 1037,66 грн за 1 Гкал до 1348,28 грн за 1 Гкал без ПДВ, тобто на 29,9%;
 • Матеріальні витрати (поточні ремонти ) зросли на 38,6%;
 • Зросла мінімальна заробітна плата з 1218,0 грн у діючому тарифі, до 1378,0 грн на даний час, тобто на 13,0% ;
 • Розмір податків: користування надрами — з 539,7 тис. грн до 623,6 тис. грн за рік, тобто на 15,5%;
 • Витрати на послуги охорони ВНС «Центральна» — з 175,2 тис. грн до 292,8 тис. грн за рік, тобто на 67,1%;
 • Послуги паспортного столу (списки про переміщення мешканців) — з 2,2 тис. до 23,0 тис. за рік, тобто майже в 10,5 раза.

Усі ці факторипризвели до зростання собівартості послуг, а підприємство — до збитковості.

За результатами фінансово-господарської діяльності, підприємство за 2015 рік від здійснення основної діяльності отримало збитки, які склали: водопостачання – 212,0 тис. грн; водовідведення – 983,0 тис. грн; разом — 1 млн 195 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року заборгованість населення  м. Вишгорода за отримані  послуги  водопостачання та водовідведення складає 3 млн 117 тис. грн.

Вишгородським МКП «Водоканал» за 2015 рік здійснена оплата за спожиту електроенергію в розмірі 3 млн 245 тис. грн (на 43,0 тис. грн більше, ніж закладено у тарифі), ПАТ АК «Київводоканалу» за послуги водовідведення — 3 млн 835 тис. грн.  Невідповідність діючих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення їхній реальній собівартості тягне за собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг. Так виникла заборгованісь підприємства перед ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків м. Вишгорода — у сумі 3 млн 428 тис. грн.

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення не включаються до складу тарифів на послуги Вишгородського МКП «Водоканал».

Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» — за послуги водовідведення, паливно-мастильних матеріалів, податків та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.

                                  Директор Вишгородського МКП «Водоканал» ГеоргійЧЕБАН