05.02.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Вишгородської міської ради «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за користування майном, що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

Проект регуляторного акта підготовлено в зв’язку з необхідністю встановлення чітких норм щодо передачі в строкове платне використання об’єктів спільної власності, розташованих у житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

Проект рішення Вишгородської  міської ради розроблено відповідно до ст. 382 Цивільного кодексу України, Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ринкових механізмів не достатньо для врегулювання зазначених правовідносин без прийняття затвердження запропонованого проекту нормативного акта.

2. Визначення цілей регулювання.

Метою прийняття даного рішення є підвищення ефективності надання в оренду об’єктів спільної сумісної власності, розташованих у житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів

АльтернативиПеревагиНедоліки
Залишення усього без змінвідсутніускладнення в подальшому передачі в строкове платне користування об’єктів спільної сумісної власності
Обраний спосіб регулювання

– значне спрощення процесу передачі в строкову платну оренду об’єктів спільної сумісної власності;

– забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері житлового господарства

відсутні
За допомогою ринкових механізмівВідсутні

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за користування майном що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми, — затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за користування майном, що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики:

– підготовка пропозицій щодо прийняття рішення Вишгородської міської ради на підставі всебічного аналізу існуючої ситуації дотримання прав і обов’язків учасників правовідносин;

– надання у засоби масової інформації матеріалів щодо запропонованих змін;

– врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень;

– прийняття рішення Вишгородської міської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення передбачається затвердження зазначеної вище Методики, якою чітко визначаються загальні засади оренди приміщень спільної власності, порядок укладення рішення про оренду та її оформлення, типова форма договору оренди та протокол про згоду власників на передачу об’єктів оренди в строкове платне користування.

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акта, є зміни діючого законодавства, які можуть безпосередньо вплинути на фінансово-господарську діяльність, прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, соціально-політичні впливи та інше. Усе це може призвести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень.

Тобто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованого регулювання.

У цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акта та досягнення ним поставлених цілей досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних втрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Базові групи інтересів ВигодиВитрати

Інтереси

населення

1. Отримання додаткових коштів, якими співвласники майна зможуть розпоряджатися.

2. Обов’язок орендаря щодо збереження майна дасть можливість збереження його в належному стані на весь період оренди.

Немає

Суб’єкти господарювання

 

1. Значно розширюються можливості щодо вибору місця здійснення підприємницької діяльності.

Витрати, пов’язані з оплатою орендної плати

Місцева влада

 

1. Вирішення питання щодо проблеми з недостатністю вільних приміщень у м. Вишгороді.

2. Вирішення питання щодо проблеми збереження майна, якщо воно буде знаходитись в оренді.

Немає

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Регуляторний акт може бути використаний протягом необмеженого терміну. Але на нього в майбутньому можуть вплинути зміни у чинному законодавстві.

Тому дія даного акта є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

1. Кількість проведених зборів власників щодо питання надання об’єкта оренди в строкове платне користування.

2. Кількість укладених договорів оренди.

3. Кількість скасованих договорів оренди.

4. Обсяг надходжень орендної плати за надання об’єктів оренди в строкове платне користування.

5. Обсяг заборгованості зі сплати орендної плати за надання об’єктів оренди в строкове платне користування.

6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта.

7. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набуття чинності регуляторним актом.

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

При відстеженні використовуватимуться дані КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

Проект рішення Вишгородської міської ради «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за користування майном, що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради» читайте на офіційному сайті www.vyshgorodrada.gov.ua

Вишгородський міський голова О. МОМОТ