21.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Уряд унормував право студентів на академічну мобільність

Уряд затвердив Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, яким встановлюється механізм організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних вишів на території України та поза її межами. Відповідна постановаоприлюднена на Урядовому порталі.

Постановою також передбачений порядок організації програм академічної мобільності для іноземних учасників освітнього процесу на території України.

Згідно з документом, право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними вишами, а також між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами.

Також передбачено, що право на академічну мобільність може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу, в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Основними видами академічної мобільності є ступенева мобільність (здобуття ступеня вищої освіти) та кредитна мобільність (здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи або відповідних компетентностей).

Навчання вітчизняних та іноземних учасників освітнього процесу за узгодженими між вищими навчальними закладами-партнерами освітніми програмами може передбачати отримання випускниками документа про вищу освіту вищого навчального закладу – партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу освіту.

За студентами на період навчання в іншому виші в Україні або університеті за кордономзберігатиметься місце навчання та виплата стипендії.

Також студенти, окрім вивчення у виші-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, матимуть право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін за погодженням з вищим навчальним закладом, що направив його на навчання.

Визнання результатів навчання здійснюватиметься на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.