26.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

МОЛОДЕ житло

Молодим сім’ям, в яких чоловік та дружина віком до 35 років, неповним сім’ям, в яких мати (батько) віком до 35 років має неповнолітніх дітей (дитину), одиноким молодим громадянам віком до 35 років включно на будівництво (реконструкцію) житла Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає кредит терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку.
Для реєстрації необхідно написати заяву на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати фонду такі документи:

— довідку про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал),
— довідку про склад сім’ї (Ф-3 ЖЕК) (оригінал),
— оригінали та копії паспортів повнолітніх членів сім’ї (1, 2 стор., прописка),
— оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера,
— оригінал та копію свідоцтва про народження дитини (дітей),
— оригінал та копію свідоцтва про шлюб,
— довідку з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на такій посаді та розміру заробітної плати впродовж останніх шести місяців (із поміткою «затримки у виплаті з/п за останні 6 міс. відсутні»),
— виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки,
— документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т. ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією,
— згоду подружжя (ін. членів сім`ї) на передачу в заставу майнових прав на житло (нотаріально посвідчене) або їх присутність при укладенні договору застави майнових прав/застави квартири,
— довідку про платоспроможність сім’ї (довідка про доходи).
Для СПД:
— фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією,
— свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
З метою надання кредиту регіональне управління/іпотечний центр Фонду відкриває у банку-агенті особистий рахунок позичальника, на який позичальник перераховує аванс у розмірі не менш як 10% передбаченої вартості будівництва житла.
Розмір кредиту на будівництво житла визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі — нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається згідно з експертною оцінкою. Вартість понаднормативної площі житла позичальник сплачує за рахунок власних коштів.
Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі 17,1 % річних. Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюється позичальником, починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше, ніж один раз на місяць. Кредит може бути погашено достроково.
* * *
Перелік об’єктів, які прийняті до участі в програмах (кредитуваня за рахунок власних коштів Фонду (Статутний капітал):
1. Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2, ПП «Еркер», перша черга —17 400,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
2. Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2, ПП «Еркер», друга черга — 17 400,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
3. Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2, ПП «Еркер», третя черга — 17 400,00 грн/кв. м (четвертий квартал 2015 р.).
4. Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 34, ТОВ «Управління капітального будівництва» — 12 000,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
5. Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 70, ПП «Еркер» — 13 100,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
6. Київська область, смт Володарка, пров. Лютневий, 3, ПП «Еркер», третя черга — 9 000,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
Тел. для довідок: (044) 249-36-93; сайт: http://kyiv.molod-kredit.gov.ua/