26.03.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Право учасників Антитерористичної операції на отримання житла

На підставі пункту 14 статті 12 закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасникам бойових дій надаються пільги, зокрема, першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Розмір житлової площі, на яку мають право учасники АТО та члени їх сімей (дружина, неповнолітні діти, особи, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом), складає 13,65 кв.м.

Учасники АТО можуть претендувати на отримання житла за наявності наступних підстав:

— проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічних вимогам (це встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО, за участю представників громадськості та підтверджується: актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком, технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (при необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам;

— забезпечення жилою площею, розмір якої є меншим встановленого законодавством рівня (визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок);

— наявність тяжких форм деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим військовослужбовець не може проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї (перелік захворювань визначено Додатком 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 № 52);

— проживання у гуртожитку;

— проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках;

— проживання в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або проживання осіб різної статі, старших одне одного на дев’ять років, крім подружжя;

— проживання протягом тривалого часу(не менше п’яти років) за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

Закон України“Про статусветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Порядок отримання житла учасниками АТО

Для отримання житла учаснику АТО або члену його сім’ї необхідно:

— звернутися до відповідного комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів (за місцем проживання — до виконавчого комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, за місцем роботи — до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві).

— зібрати необхідні документи та подати до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік;

— отримати рішення про взяття на квартирний облік у місячний термін з дня подання пакету документів;

— отримати письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік,номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви;

— дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла;

— отримати ордер на жиле приміщення.

Орієнтовний перелік документів, які необхідно подати для отримання житла:

1. Заява про взяття на квартирний облік. Бланк заяви видається спеціалістами, які приймають документи. Заява підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік. В заяві необхідно вказати, проте, що використовується право першочергового забезпечення жилою площею.

2. Довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку, яка видається ЖЕО або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (чистину будинку), квартиру.

3. Довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи.

4. Копії паспортів всіх повнолітніх осіб, зазначених у довідці про склад сім’ї.

5. Акт обстеження житлових умов.

6. Засвідчені копії свідоцтв про одруження, про розлучення,про народження дітей.

7. Якщо квартира приватизована — копія технічного паспорту та копія документу про право власності на житло (свідоцтво про право власності).

8. Довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам.

9. Якщо проживання здійснюється за договором піднайму жилого приміщення — потрібно надати копію договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчену у ЖЕКу.

10. Якщо проживання здійснюється за договором найму (оренди) жилого приміщення у будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

11. Якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку) — оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

12. Копія посвідчення учасника бойових дій.

При прийнятті позитивного рішення житло надається учасникам АТО та членам їх сімей у безстрокове користування.

Організація надання житла для військовослужбовців Збройних сил України здійснюється на підставі наказу Міністерства оборони України від 30.11.2011 № 737 “Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”.

Як отримати земельну ділянку учаснику АТО

Першочергове право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва передбачено для ( п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13 та п. 15 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»)

— учасників бойових дій;

— учасників війни;

— інвалідів війни;

— сімей загиблих

військовослужбовців.

Право на одержання земельної ділянки для будівництва жилого будинку в населених пунктах, обраних ними для проживання, мають (п. 6 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»)

— військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов;

— батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; — звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби.

На виконання доручення Держземагентства України щодо забезпечення підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців,які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції, стимулювання військовослужбовців в особливо небезпечний час, територіальними органами Головного управління Держемагентства проводяться роз’яснювальні заходи щодо можливості отримання військовослужбовцями у власність земельних ділянок для

— будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд,

— для ведення садівництва,

— для індивідуального дачного будівництва.

Зокрема, при зверненні військовослужбовців з відповідним документом, що посвідчує факт призову особи до військової частини або безпосередню участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо), їм надається допомога при складанні заяви про надання у власність земельної ділянки, забезпечується надання графічного матеріалу з бажаним місцем розташування земельної ділянки та в межах законодавства надається всебічна консультативна допомога щодо подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

Для формування списків та заявок на отримання земельних ділянок з державної або комунальної власності військовослужбовцям, військовозобов’язаним особам, резервістам, учасникам антитерористичної операції або їх родичам необхідно звернутися із відповідною заявою до Управління Держземагентства у відповідному районі, області, де вони проживають.