01.04.2023

Вишгород Газета ONLINE

Вишгород – офіційний сайт газети, новини сьогодні, архів. ONLINE

Про Вишгородський міський бюджет на 2015 рік

Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/9
Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись ст.143 Конституції України, Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік доходи Вишгородського міського бюджету у сумі 44 650 200 грн, у т.ч.: «Інша субвенція» з районного бюджету у сумі 11 728 100 грн:
– доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 34 778 700 грн, доходи спеціального фонду бюджету — у сумі 9 871 500 грн, у тому числі бюджет розвитку — 8 100 000 грн (додаток 1 до рішення);
– видатки Вишгородського міського бюджету на 2015 рік визначити у сумі 44 650 200 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету — у сумі 29 884 600 грн та видатки спеціального фонду бюджету — 14 765 600 грн згідно з розподілом видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів (додаток 3 до рішення);
– профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 894 100 грн (додаток 2 до рішення);
– дефіцит спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету у сумі 4 894 100 грн (додаток 2 до рішення).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Вишгородського міського бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду — у сумі 29 884 600 грн та спеціальному фонду — у сумі 14  765 600 грн (додаток 3 до рішення).
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50 000 грн.
4. Затвердити перелік об’єктів, фінансува-ння яких у 2015 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4 до рішення).
5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд Вишгородського міського бюджету у сумі
100 000 грн.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Вишгородського міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
– заробітна плата
– нарахування на оплату праці
– медикаменти та перев’язувальні матеріали
– продукти харчування
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв
– поточні трансферти населенню
– поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 39 976 000 грн ( додаток 5 до рішення).
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Вишгородському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.
10. Установити, що у загальному фонді Вишгородського міського бюджету на 2015 рік:
— до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України;
— джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України щодо Вишгородського міського бюджету.
11. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Вишгородського міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
13. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2015 року.
15. У разі внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», а також змін до рішення Вишгородської районної ради від 30.12.2014 р. «Про районний бюджет Вишгородського району на 2015 рік» це рішення має бути переглянуто.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК